Uczennice naszego liceum z klasy I A Wiktoria Szymaniak i Magdalena Janowska - laureatki wojewódzkiego konkursu pod hasłem "Portret do zielnika" zorganizowanego przez Oddział Przyrodniczy Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym otrzymały piękne, pamiątkowe albumy - katalogi pokonkursowe. Podstawą do stworzenia tego wydania były nagrodzone w konkursie 23 prace uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Laureaci uczestniczyli w warsztatach plastycznych w Centrum Kultury w Lublinie.

02

Uczestnicy mieli za zadanie stworzenie portretu rośliny, która występuje na Lubelszczyźnie, w wybranym obszarze Natura 2000. Konkurs dotyczył roślin rzadkich, objętych ochroną, zamieszczonych w „Polskiej czerwonej księdze roślin” lub na „Czerwonej liście”. Zwycięskie prace prezentowane są także w ramach wystawy w pracowni SZTUCZKA w Lublinie.
Jeszcze raz gratulujemy sukcesu!
Renata Czerniak, nauczyciel geografii