Finał VI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „MÓJ ANIOŁ” odbył się 21 grudnia 2017 r. w MDK w Krasnymstawie. Organizatorzy konkursu to: Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie, Kuratorium Oświaty w Lublinie i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Patronat nad konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty.
03

Uroczystość rozpoczęła p. Małgorzata Prus – dyrektor MDK, która powitała zaproszonych gości, m. in. p. Sławomira Kamińskiego – Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego i p. Annę Antygę – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie, uczestników konkursu oraz ich opiekunów. W konkursie uczestniczyły po raz kolejny uczennice z „Norwida” Karolina Gaweł i Zuzanna Pitucha, których opiekunem była p. Ewa Magdziarz. Wykonały one piękne obrazy, tematycznie związane z aniołami, wyeksponowane na wystawie pokonkursowej. Prace oceniały: Bronisława Żuk – przewodnicząca, artysta plastyk, Teresa Stasiak – artysta plastyk, s. Irena Kocieł – katecheta PSP nr 4 w Krasnymstawie oraz Joanna Kawęcka – sekretarz. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia. Karolina Gaweł i Zuzanna Pitucha otrzymały nagrody, które wręczył im p. Sławomir Kamiński – Naczelnik Wydziału Oświaty. Natomiast p. dyrektor Anna Antyga pogratulowała uczennicom i życzyła sukcesów w kolejnej edycji konkursu.
Tekst: Ewa Magdziarz