14 grudnia 2017 r. w refektarzu Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie podsumowano powiatowe konkursy przedmiotowe z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, oraz wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów i Starosty Krasnostawskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krasnostawskiego.
26

Uroczystość prowadził Naczelnik Wydziału Oświaty pan Sławomir Kamiński, który rozpoczął od wręczenia dyplomów i nagród laureatom konkursów przedmiotowych.
Uczniowie II LO: Kacper Bednaruk z kl. IIa, przygotowany przez panią Bożenę Szafran-Ogonowską, oraz Karolina Gaweł z kl. IIb, uczennica pani Ewy Magdziarz zajęli II miejsce w konkursie z języka polskiego. Miejsce III zdobyła Dominika Woźniak z kl. IIIa przygotowana przez panią Ewę Magdziarz.
Katarzyna Kurek z kl. IIIb, uczennica pani Anety Pituchy, odniosła sukces zajmując I miejsce w konkursie z matematyki.
II miejsce w konkursie z języka angielskiego zajął Paweł Kurek przygotowany przez pana Leszka Klucha.
W dalszej części uroczystości Starosta Krasnostawski pan Janusz Szpak, oraz pan Arkadiusz Kwieciński z Kuratorium Oświaty w Lublinie wręczyli stypendia Starosty Paulinie Pawelec z kl. IIIc, Ilonie Kalamon z kl. IIIa i Dominice Woźniak z kl. IIIa.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała natomiast Monika Cegłowska z kl. IIIc.
Dyrektor II LO pani Anna Antyga, oraz nauczyciele będący współautorami sukcesów uczniów naszej szkoły: pani Aneta Pitucha, pani Bożena Szafran-Ogonowska, pani Ewa Magdziarz, pan Leszek Kluch otrzymali listy gratulacyjne.
Podziękowania otrzymali również rodzice nagrodzonych uczniów.
Starosta Janusz Szpak w swoim wystąpieniu złożył życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych wysokich osiągnięć dydaktycznych. Spotkanie uświetniła część artystyczna przygotowana przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie.