Uczniowie z II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie Maciej Słotwiński, Karolina Szydłowska, Julia Banach zdobyli I miejsce i tytuły laureatów w quizie historycznym, który był połączony z konferencją historyczną „Odrodzenie i Odbudowa Niepodległej Rzeczypospolitej”.
03

Konferencja miała miejsce 29 listopada b.r. w Sali Błękitnej LUW, a wzięło w niej udział prawie 300 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Do rywalizacji zgłosiło się 40 zespołów, w składach 3 - osobowych, reprezentujących daną szkołę.
W Sali Błękitnej LUW, poza młodzieżą, obecni byli również pracownicy naukowi KUL, IPN, nauczyciele oraz kombatanci, w tym żołnierze Podziemia Niepodległościowego.
Po otwarciu konferencji przez wojewodę Przemysława Czarnka referat pt. „Polska droga do niepodległości – jedną z najpiękniejszych kart w dziejach Europy" wygłosił dr hab. Jacek Gołębiowski z KUL. O bankowości w odrodzonej Rzeczypospolitej mówiła dr Ilona Skibińska-Fabrowska, dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Lublinie. Referatowi towarzyszyła prezentacja monet NBP. Zebrani na sali mogli także wysłuchać referatów: dra hab. Mieczysława Ryby (KUL) nt. starań dyplomatycznych Polaków o odzyskanie niepodległości; dra hab. Cezarego Tarachy (KUL) pt. „Hiszpańskie echa polskiej niepodległości” oraz dra hab. Tomasza Panfila (IPN Lublin/KUL) pt. „Odrodzenie gospodarcze Polski – Centralny Okręg Przemysłowy”.
Uczniowie II LO wraz z opiekunem Markiem Nowosadzkim odebrali dyplomy, nagrody książkowe oraz pamiątkowe monety NBP od wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, lubelskiego wicekuratora oświaty Eugeniusza Pelaka i dyrektora NBP w Lublinie  Ilony Skibińskiej-Fabrowskiej. Całość wydarzenia uświetnił występ artystyczny uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.
Organizatorami konkursu byli: wojewoda lubelski, lubelski kurator oświaty, Instytut Pamięci Narodowej O. Lublin oraz Narodowy Bank Polski O. Lublin.