2W dniu 23 listopada 2017 r. w Centrum Kultury w Lublinie odbył się uroczysty wernisaż i wręczenie nagród oraz dyplomów laureatom Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego "Portret do zielnika". W gronie laureatów znalazły się uczennice naszego liceum z klasy IA Magdalena Janowska i Wiktoria Szymaniak, które pod kierunkiem pani Renaty Czerniak wykonały piękne "portrety" rzadkich roślin Lubelszczyzny z obszarów Natura 2000, objętych ochroną i zamieszczonych w "Polskiej czerwonej księdze roślin".

Wszystkie nagrodzone prace będzie można zobaczyć podczas specjalnej wystawy w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Ponadto, organizator konkursu - Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym wyda książkę "Zielnik", a laureaci konkursu wezmą udział w warsztatach tworzenia modeli roślin.
W konkursie wzięły także udział Anna Kasprzak i Magdalena Szarzyńska, którym bardzo dziękujemy za zaangażowanie i włożony wysiłek natomiast laureatkom składamy ogromne gratulacje. Wszystkim uczestnikom życzymy wszelkich sukcesów w kolejnych zmaganiach.