olimpiada-logo1000Pierwszy etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej we wszystkich szkołach, w każdym z województw został rozegrany 21 listopada 2017 r.
02

Przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady jest Anna Sienkiewicz-Rogowska, która w II wydaniu broszury, stanowiącej źródło wiedzy na temat Olimpiady, dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie tej publikacji, a w szczególności Centralnemu Gabinetowi Edukacji Filmowej oraz członkom Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady: prof. UG, dr. hab. Krzysztofowi Kornackiemu, dr. Maciejowi Dowgielowi i mgr Annie Równy.
W zmaganiach w II LO wzięło udział 6 uczniów: Małgorzata Wysocka, Aleksandra Węcławek, Paweł Piątkowski, Filip Rybczyński, Marcin Rudzki i Andrzej Szałaj, którzy przygotowywali się do Olimpiady na zajęciach MDKF „Iluzjon”. Skład Komisji Szkolnej to: Ewa Magdziarz (przewodnicząca), Andrzej Ziarko i Ewa Żelazko. I etap polegał na wypełnieniu przez uczestników testu na platformie internetowej. Uczniowie mieli 60 minut na rozwiązanie testu składającego się z 60 pytań jednokrotnego wyboru. Tegoroczna edycja odwołuje się do filmów, przekazów medialnych, zjawisk z zakresu komunikacji społecznej, które prowokują do tworzenia ocen i sądów moralnych, prezentują ważne problemy społeczne, demaskują przemoc, przejawy dyskryminacji i niesprawiedliwości. Do zagadnień, wokół których są budowane tego­roczne zadania, należą m.in.: problem rozróżniania dobra i zła oraz ich obecności we współczesnej kulturze, Dekalog jako podstawa życia moralnego, poszukiwanie autorytetów i wzorców osobowych, przyjmowanie odpowiedzialności za własne słowa i czyny, problem manipulacji, zasady etyki w przestrzeni medialnej oraz w filmie, szczególnie dokumentalnym, moralne aspekty pracy oraz różnych dziedzin życia publicznego, moralny wymiar stosunku człowieka do świata przyrody, etyczny wymiar życia społecznego, w tym szkolnego.

http://www.fn.org.pl/public/upload/Olimpiada%20broszura.pdf

Zdjęcia: Ewa Żelazko
Ewa Magdziarz
Lokalny Lider Filmoteki Szkolnej
Opiekun MDKF „Iluzjon”