1050 rocznica chrztu Mieszka I i Polski stały się inspiracją do zorganizowania 16 maja br. przez II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie Powiatowego Konkursu Historycznego „Polska pierwszych Piastów i rozwój chrześcijaństwa w Polsce w X-XII w.”uświetniającego obchody tego jubileuszu w powiecie krasnostawskim
chrzest11

Konkurs był skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Ogółem zgłosiło się 30 gimnazjalistów i 17 uczniów z placówek ponadgimnazjalnych. Tak duża liczba startujących świadczy o wysokim zainteresowaniu tą dziedziną, a także potrzebie organizowania tego typu zawodów, pozwalających wykazać się wiedzą w jednej z najtrudniejszych i najobszerniejszych dyscyplin nauki. Tym samym zarówno im, jak i ich nauczycielom należą się wyrazy uznania za zapał do nauki oraz jednoczesne godne postawy patriotyczne.
Konkurs został uroczyście otwarty przez Annę Cichosz – dyrektora II LO oraz Marka Majewskiego – naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego. Zadanie uczestników rywalizacji polegało na rozwiązaniu zestawu otwartych i zamkniętych zadań testowych o różnej formie i stopniu trudności. Uczniowie startowali w dwóch kategoriach odpowiadających szczeblowi kształcenia: szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja, którą tworzyli nauczyciele: Marek Nowosadzki – przewodniczący oraz członkowie: Tomasz Marczewski, Monika Matwiej, Agnieszka Rybczyńska–Manachiewicz, Jerzy Stępień, Beata Wrońska i dr Piotr Zieliński.
Oto lista zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

a)      szkoły ponadgimnazjalne

1.      Natalia Patyk, II im. C. K. Norwida LO w Krasnymstawie,
                                 nauczyciel Marek Nowosadzki

         Klaudia Mazurek, ZSP nr 1 w Krasnymstawie,
                                 nauczyciel Sylwia Wójcik–Wilkołazka

2.      Sylwia Nosal, I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie,
                                 nauczyciel Anna Patejuk

3.      Ilona Kalamon, II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie,
                                 nauczyciel Marek Nowosadzki

wyróżnienia:

1.      Anna Michałowska, ZSP nr 1 w Krasnymstawie,
                                nauczyciel Sylwia Wójcik–Wilkołazka

2.      Patryk Szumiło, ZSP nr 2 w Krasnymstawie,
                                nauczyciel Monika Matwiej

b)      szkoły gimnazjalne

1.      Adrian Kostrzanowski, Gimnazjum nr 5 w Krupem,
                                nauczyciel Izabela Józefowska

2.      Michał Szyszkowski, Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie,
                                nauczyciel Marta Cięciera

3.      Magda Jarosz,
                        Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce,
                                nauczyciel Mariola Pyter

         Bartłomiej Kostrzanowski, Gimnazjum nr 5 w Krupem,
                                nauczyciel Izabela Józefowska

wyróżnienia:

1.      Patryk Bas, ZS w Siennicy Różanej,
                               nauczyciel Irena Chwała

2.      Joanna Berbeć, Gimnazjum nr 4 w Małochwieju Dużym,
                               nauczyciel Hanna Berbeć

3.      Małgorzata Marczewska, ZS w Siennicy Różanej,
                               nauczyciel Irena Chwała

Po konkursie odbyła się miła uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenie dyplomów laureatom i pozostałym uczestnikom oraz ich nauczycielom. Wręczenia dokonali Janusz Szpak – starosta krasnostawski, Henryk Czerniej – wicestarosta krasnostawski, Edward Kawęcki – przewodniczący Rady Miasta. Uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi 5 czerwca podczas powiatowej uroczystości zamykającej obchody rocznicowe.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom.

Piotr Zieliński