II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie w czerwcu br. przystąpiło do Programu Stypendialnego „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przy współpracy Kuratorium Oświaty w Lublinie. Program adresowany był do młodzieży i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. W Programie Stypendialnym szkołę reprezentowały uczennica klasy biologiczno - chemicznej Patrycja Szuryga oraz p. Elżbieta Kargul – nauczyciel biologii, opiekun merytoryczny uczennicy.
01

Głównym celem programu było wsparcie rozwoju młodzieży  szkół  ponadpodstawowych z województwa lubelskiego w zakresie realizacji projektów przyrodniczych i prośrodowiskowych, dbałości o środowisko i zdrowy tryb życia, edukacji ekologicznej i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska, promowania wzorowych postaw proekologicznych, czynnego udziału w zajęciach i projektach organizowanych przez wyższe uczelnie, instytuty badawcze, ośrodki edukacyjne, parki narodowe, muzea, ogrody zoologiczne, botaniczne i inne instytucje związane z ochroną środowiska oraz wsparcie nauczycieli zaangażowanych w działania uczniów związane z ochroną środowiska.
Uczennica wraz z opiekunem p. Elżbietą Kargul w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 15 października 2019 r. wykonały szereg przyporządkowanych im zadań wymagających dużego zaangażowania i pasji. W ramach Programu uczennica prowadziła liczne działania proekologiczne, m. in. nawiązała współpracę z Nadleśnictwem Krasnystaw i przygotowała projekt autorskiej ścieżki przyrodniczej przebiegającej na terenie Lasu Borek. Brała udział jako wolontariusz we wdrażaniu programu rozwiązującego problem uszczelnienia systemu opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci w ramach Projektu Gov Tech Polska. Obserwowała i dokumentowała warunki atmosferyczne, przygotowała opracowanie dotyczące form ochrony przyrody z terenu Nadleśnictwa Krasnystaw, wykonała i wywiesiła 10 budek dla ptaków. Przygotowała opracowanie dotyczące miejskich programów ochrony środowiska, była także inicjatorką akcji ekologicznej „Sprzątanie środowiska lokalnego”. Patrycja Szuryga przeprowadziła rozmowę z Panem Tadeuszem Grabowskim wicedyrektorem Roztoczańskiego Parku Narodowego na temat ochrony przyrody Roztocza. Przygotowała i propagowała ulotki o Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, przygotowała mini ogródek przydomowy dla pszczół z roślinami miododajnymi. Uczennica przeprowadziła również lokalną edukację ekologiczną w zakresie ochrony przyrody i środowiska w grupie młodzieży i dorosłych, w tym obcokrajowców. Ponadto dokumentowała swoje działania w formie sprawozdań, fotorelacji i filmów. Patrycja Szuryga uczestniczyła w konkursach o tematyce przyrodniczej i Olimpiadzie Biologicznej oraz wykazała się wysokimi ocenami z przedmiotów przyrodniczych.
Działania zostały uwieńczone sukcesem. Uczennica II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie spełniła wymogi formalne i merytoryczne, otrzymując tytuł Laureata Programu Stypendialnego "Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska” oraz nagrodę - stypendium. Patrycja Szuryga, jako jedyna uczennica z powiatu krasnostawskiego, znalazła się na podium wśród 35 uczniów województwa lubelskiego, reprezentując II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. To zaszczytne wyróżnienie uzyskali również uczniowie z powiatu chełmskiego – z III LO i IV LO oraz Technikum Ekonomicznego nr 3 w Chełmie.
Gratulujemy Patrycji sukcesu!
Tekst: Elżbieta Kargul