14 i 23 marca 2019 r. w Zamościu w ramach Zamojskich Dni Frankofonii odbyły się konkursy promujące język francuski wśród młodzieży. W konkursie „Mistrz ortografii francuskiej” naszą szkołę reprezentował Maciej Słotwiński – uczeń klasy II A, który zajął V miejsce w kategorii Licea.
03

Do drugiego konkursu „Poznajemy Kanadę poprzez stacje dydaktyczne” przystąpiła uczennica klasy I A – Emilia Kasperek oraz uczeń klasy II A – Maciej Słotwiński. Także i w tym konkursie Maciej wykazał się ogromną wiedzą o Kanadzie i zajął III miejsce w kategorii Licea.
Serdecznie gratulujemy posiadanej wiedzy, zwycięstwa i życzymy kolejnych sukcesów obojgu uczestnikom.