W dniu 22 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, odbyło się spotkanie, na które zaproszono laureatów – stypendystów Prezesa Rady Ministrów, ich rodziców oraz dyrektorów szkół. W spotkaniu wzięli udział: poseł na Sejm RP pani Teresa Hałas, przewodniczący Rady Powiatu pan Witold Boruczenko, wiceprzewodniczący – pani Justyna Przysiężniak i pan Mirosław Księżuk, przewodnicząca komisji oświaty pani Ewa Nieścior, wicestarosta krasnostawski pan Marek Nowosadzki i Naczelnik Wydziału Oświaty pani Aleksandra Stachula.
02

Maja Czajka, uczennica klasy II B II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie, odebrała dyplom z rąk Wojewody Lubelskiego pana Przemysława Czarnka 10 grudnia 2018 roku. W całym województwie uhonorowanych zostało 230 uczniów, a pośród nich znalazło się pięciu laureatów z powiatu krasnostawskiego.
Spotkanie rozpoczął wicestarosta Marek Nowosadzki krótkim przemówieniem i przedstawieniem laureatów. Pani poseł Teresa Hałas wręczyła stypendystom statuetki aniołów. Dyplomy, listy gratulacyjne oraz nagrody książkowe wręczyli wspólnie samorządowcy, gratulując oraz życząc kolejnych sukcesów i realizacji postawionych celów. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, laureaci opowiadali o swoich planach na przyszłość oraz o tym, czy osiągnięcie takiego sukcesu to duże wymagania i poświęcenie.