Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej adresowana jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, zawodów okręgowych i dwudniowych zawodów centralnych odbywających się w Warszawie.
Organizatorem Olimpiady jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. Temat przewodni III edycji Olimpiady to „Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu”.
07

Przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady jest Anna Sienkiewicz-Rogowska, która w III wydaniu poradnika, stanowiącego źródło wiedzy na temat Olimpiady, dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie tej publikacji, a w szczególności Centralnemu Gabinetowi Edukacji Filmowej oraz Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady.
Pierwszy etap Olimpiady we wszystkich szkołach, w każdym z województw został rozegrany 14 listopada 2018 r. Wzięło w nim udział 5 uczniów z II LO: Aleksandra Węcławek, Zofia Kędra, Filip Rybczyński, Marcin Rudzki i Andrzej Szałaj, którzy przygotowywali się do Olimpiady pod kierunkiem Ewy Magdziarz – opiekuna MDKF „Iluzjon”. Skład Komisji Szkolnej to: Andrzej Ziarko (przewodniczący), Bożena Szafran-Ogonowska i Ewa Żelazko. I etap polegał na wypełnieniu przez uczestników testu na platformie internetowej. Uczniowie mieli 60 minut, aby odpowiedzieć na 60 pytań jednokrotnego wyboru.
Do etapu okręgowego Olimpiady, który został rozegrany 8 stycznia 2019 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, zakwalifikował się Filip Rybczyński – uczeń klasy II A. Etap okręgowy składał się z dwóch części. Część pierwsza polegała na przygotowaniu przez uczestnika autorskiej pracy zrealizowanej w formie fotokastu na temat: Czy zgadzasz się ze słowami Alicji Helman, że adaptacja to „twórcza zdrada” tekstu literackiego? Autor pracy miał uzasadnić swoje stanowisko, odwołując się do twórczości jednego ze wskazanych reżyserów: Andrzeja Wajdy, Wojciecha Jerzego Hasa lub Jerzego Kawalerowicza. Część druga odbyła się w formule testu zawierającego 40 pytań zamkniętych i 2 pytania otwarte. Pytania zostały udostępnione za pośrednictwem internetowej platformy Olimpiady. Na odpowiedzi na pytania testowe uczniowie mieli 40 minut, a na pytania otwarte 80 minut. Zadania otwarte dotyczyły analizy i interpretacji sceny z filmu „Brzezina” w reż. Andrzeja Wajdy oraz analizy i interpretacji plakatu do filmu „Jak być kochaną” Wojciecha Hasa.
Zadania I i II etapu Olimpiady odwoływały się, m. in. do następujących zagadnień: pojęcie adaptacji filmowej, język literacki a „język filmu”, od wiernej adaptacji do polemiki z tekstem literackim, wybrane adaptacje filmowe wybitnych polskich i światowych reżyserów, widz a czytelnik, twórcy filmu a twórcy literatury. Z niecierpliwością czekamy na wyniki z II etapu, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Olimpiady między 28 stycznia a 1 lutego 2019 r. III etap Olimpiady odbędzie się 29-30 marca 2019 r. w Warszawie. Uczestnicy będą mieli za zadanie przeprowadzić wywiad z wylosowanym gościem specjalnym, napisać esej oraz odpowiedzieć na jedno wylosowane spośród kilkudziesięciu pytań oraz na jedno pytanie związane z opracowanym w drugim etapie fotokastem.

Poradnik dla uczniów i nauczycieli
http://www.fn.org.pl/public/upload/Olimpiada%20-%20poradnik%20dla%20uczni%C3%B3w%20i%20nauczycieli%20-%20III%20edycja_kor.pdf
Zakres tematyczny Olimpiady
http://www.fn.org.pl/pl/page/489/zakres-tematyczny.html
Zdjęcia: Ewa Żelazko
Tekst: Ewa Magdziarz
Lider Filmoteki Szkolnej
Opiekun MDKF „Iluzjon”