moj aniolFinał VII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Mój Anioł – na drogach do wolności” odbył się 14 grudnia 2018 r. w MDK w Krasnymstawie. Organizatorzy konkursu to: Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej i „Dzieci z pasją” Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury. Patronat nad konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty.
01

Na konkurs nadesłano 370 prac płaskich i przestrzennych z 38 placówek. Prace konkursowe oceniała komisja, której przewodniczącą była p. Bronisława Żuk – artysta plastyk, prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury „PALETA”. Uroczystość rozpoczęła p. Joanna Kawęcka – dyrektor MDK, która powitała zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli m. in. p. Marek Nowosadzki – wicestarosta krasnostawski, p. Justyna Przysiężniak – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, p. Mirosław Księżuk – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Ewa Nieścior – przewodnicząca Komisji Oświaty oraz p. Sławomir Kamiński – naczelnik Wydziału Oświaty. W konkursie uczestniczyły po raz kolejny uczennice z „Norwida” z kl. III B Karolina Gaweł Zuzanna Pitucha, których opiekunem była p. Ewa Magdziarz. Wykonały one piękne obrazy tematycznie związane z aniołami. Karolina Gaweł otrzymała wyróżnienie w konkursie, natomiast praca Zuzanny Pituchy została zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej. Gratulujemy uczennicom i życzymy dalszych sukcesów w konkursach plastycznych.
Zdjęcia: Ewa Żelazko
Tekst: Ewa Magdziarz