TalentowiSKO to Program Banków Spółdzielczych z Grupy BPS wspierający rozwój talentów wśród dzieci i młodzieży, uczący myśleć pozytywnie o pieniądzu, rozwijający kreatywność i zaradność życiową. Na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej program wpisuje się w ścieżkę edukacyjną podstaw przedsiębiorczości, uczy planowania swojej przyszłości zawodowej, opracowania dobrego CV, tworzenia biznesplanu niezbędnego do uruchomienia własnej firmy, oceny ryzyka biznesowego, poszukiwania źródeł finansowania i środków na uruchomienie biznesu.
09

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie II LO im. C. K. Norwida włączyli się do programu „Inkubator szkolnych biznesów” – Talenty potęgujemy w ramach TalentowiSKO. Uczniowie: Patrycja Kwitek (praca indywidualna), Karolina Bąk, Weronika Proskura i Aleksandra Chwała (praca grupowa) oraz Weronika Gumieniak, Katarzyna Wójcik i Filip Huba (praca grupowa) opracowali biznesplany i prezentacje multimedialne zaplanowanych przez siebie firm. Na szczególną uwagę zasługuje praca konkursowa Patrycji Kwitek, uczennica zajęła I miejsce w regionie  i wzięła udział w uroczystej gali wręczania nagród w dn. 10.06.2018r. w Warszawie, w głównej siedzibie Banku Spółdzielczego. Ponadto w dn. 20.06.2018r. wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi przez Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy, pana Pawła Zielińskiego i Sekretarz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Izbicy, koordynatora konkursu, panią Elżbietę Makuch.
Uczniowie pracowali pod kierunkiem nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, pani Renaty Czerniak.
Wszystkim uczniom serdecznie gratuluję!