9 kwietnia 2018 r. w II LO im. C. K. Norwida odbyła się I edycja Powiatowego Konkursu Medycznego, którego adresatami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści, zainteresowani medycyną lub biologią. Konkurs zorganizowało II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie pod Honorowym Patronatem Starosty Krasnostawskiego.

Konkurs miał charakter testowy i obejmował wiedzę z III etapu kształcenia dotyczącą anatomii i fizjologii człowieka oraz podłoża, dziedziczenia i objawów chorób w uzupełnieniu o zagadnienia szczegółowe z profilaktyki prozdrowotnej, żywienia, diagnostyki medycznej i dziedziczenia czynników grupowych krwi. Z zadaniami konkursowymi zmierzyło się 23 uczniów szkół powiatu krasnostawskiego. Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą z zakresu proponowanej tematyki, uzyskując wysoką punktację za test.
Najwyższą punktację i tytuły laureatów zdobyli:
I miejsce – Martyna Łusiak (47p./50p.) - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie [opiekun: Pani Katarzyna Pocińska].
II miejsce – Patrycja Szuryga (44p./50p.) - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie [opiekun: Pani Katarzyna Pocińska].
III miejsce – Natalia Krzykała (41p./50p.) - Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach [opiekun: Pani Alicja Greczkowska].
{youtube}brrSzsUMPsI{/youtube}
Pani dyrektor Anna Antyga podczas otwarcia I edycji Powiatowego Konkursu Medycznego podkreśliła, że taki konkurs to nie tylko rywalizacja, ale również zdobywanie wiedzy o własnym ciele i zdrowiu, szansa sprawdzenia swoich wiadomości tuż przed egzaminem gimnazjalnym. Podsumowując działania konkursowe pani dyrektor wręczyła podziękowania i dyplomy, nauczycielom i uczestnikom oraz zaprosiła zebranych na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się w II LO im. C. K. Norwida w Dniu Drzwi Otwartych Szkoły 23 kwietnia 2018 r.
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwało jury w składzie p. Elżbieta Kargul - nauczyciel biologii, p. Agnieszka Jarosz - nauczyciel chemii, p. Renata Czerniak – nauczyciel geografii. W organizację i działania konkursowe zaangażowały się uczennice klas medycznych: Kinga Tkaczyk, Róża Surma, Anna Kasprzak, Agata Chylińska i Wiktoria Malinowska.
Zapraszamy na Dzień Drzwi Otwartych Szkoły - 23 kwietnia 2018 r.  Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.
Przygotowanie konkursu i tekst -Elżbieta Kargul.