„A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą Ojczyźnie, wątpić nie potrzeba.”
                                                             Pieśń XII, Jan Kochanowski

Kacper Bednaruk i Maciej Słotwiński z II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie zostali finalistami Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Monte Cassino, który odbył się pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, a adresowany był do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

Organizatorami konkursu byli: Fundacja Andrzej Marzec „Monte Cassino”, Starostwo Powiatowe w Kraśniku i II LO im. M. Reja w Kraśniku. Tematyka konkursu obejmowała walki Polaków na frontach II wojny światowej, problematykę tworzenia Armii gen. Władysława Andersa w ZSRR w okresie II wojny światowej, szlak bojowy II Korpusu Polskiego, a w szczególności udział w bitwie pod Monte Cassino. W wyniku eliminacji szkolnych do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się trzech uczniów „Norwida”: Maciej Słotwiński, Kacper Bednaruk i Andrzej Szałaj. Finał miał miejsce 2 marca w Kraśniku. Etap wojewódzki składał się z dwóch części: pisemnej – polegającej na rozwiązaniu testu oraz części finałowej - polegającej na udzieleniu przed Komisją odpowiedzi na przygotowane pytania. Do części finałowej Komisja konkursowa zakwalifikowała 10 uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów z części pisemnej. W finałowej dziesiątce wystąpiło dwóch uczniów II LO w Krasnymstawie: Kacper Bednaruk i Maciej Słotwiński. Finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy nagrody książkowe. Uczniowie przygotowali się do konkursu pod kierunkiem nauczyciela historii Marka Nowosadzkiego.