• Składka na ubezpieczenie 50 zł. od jednego ucznia
  • Składka płatna na konto Rady Rodziców: 27 8200 0008 2001 0013 7126 0001
  • Proszę opisać wpłatę w następujący sposób: „Ubezpieczenie NNW ucznia (imię i nazwisko), klasa ….”
  • Dowód wpłaty wraz z formularzem zgody pełnoletniego ucznia lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego (formularz w załączeniu) przedłożyć w szkole u wychowawcy lub w sekretariacie.
  • Osoby zainteresowane przystąpieniem do ubezpieczania NNW proszone są o wpłacenie składki do dnia 10 października 2023 r.


W załączeniu:

ZGODA NA PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA NNW
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
ZAKRES UBEZPIECZENIA
ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA