I. Składka na ubezpieczenie – 44 zł. od  jednego ucznia.
II. Składka płatna na konto:
Rada Rodziców 27 8200 0008 2001 0013 7126 0001 
Proszę opisać wpłatę w następujący sposób:
 „Ubezpieczenie NNW ucznia (imię i nazwisko), klasa …” 
 III. Formularz zgody na przystąpienie ucznia do ubezpieczenia wraz dowodem wpłaty należy przedłożyć w szkole u wychowawcy lub w sekretariacie. 
W załączeniu:

  1. Formularz zgody na przystąpienie do ubezpieczenia ZOBACZ
  2. Zakres ubezpieczenia ZOBACZ
  3. Ogólne warunki ubezpieczenia ZOBACZ
  4. Wniosek zgłoszenie szkody ZOBACZ