30 kwietnia 2021 r. uczniowie klas maturalnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie odebrali upragnione świadectwa. W tym roku 52 uczniów klas trzecich ukończyło liceum i przystąpi do egzaminów maturalnych. Wyjątkową, trwale zakorzenioną w tradycji II LO jest Nagroda Patrona Szkoły, którą otrzymuje jeden z absolwentów.


Nagrodę przyznaje kapituła uczniowi, który zbliża się do ideałów wskazanych przez patrona, twórczo uczestniczy w życiu społecznym oraz cieszy się dobrą opinią w środowisku. W tym roku kapituła pod przewodnictwem dyrektor liceum Anny Antygi nominowała 4 uczniów: Martynę Spyrę, Kacpra Chwaszcza, Patrycję Szurygę i Karolinę Szewczyk. Nagrodę Patrona otrzymała Patrycja Szuryga. Główną nagrodą był czytnik e-booków. Od wielu już lat fundatorami Nagrody Patrona są: Marek Nowosadzki były nauczyciel historii w „Norwidzie” a obecnie wicestarosta krasnostawski oraz ks.dziekan Roman Skowron proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i były katecheta liceum. Uczniowie nominowani otrzymali listy gratulacyjne,  pamiątkowe grawertony oraz nagrody książkowe.
Laureatka Nagrody Patrycja Szuryga dziękując za otrzymaną nagrodę powiedziała: Każdy z nas pracuje na własny rachunek i ma przed sobą drogę, którą wybiera podczas każdej decyzji życiowej. Jedną z takich decyzji był wybór szkoły o głębokich wartościach religijnych, patriotycznych i społecznych. Przyswajanie wiedzy w liceum jest doskonałą przepustką do dalszej drogi ku zdobyciu wymarzonego zawodu. W trakcie trzech lat spędzonych w “Norwidzie” poszerzałam swoje zainteresowania oraz pasje. Dzięki kształceniu w „Norwidzie” mogłam nie tylko zdobyć odpowiednią wiedzę, ale także kultywować i rozwijać wartości, którymi szkoła się szczyci. Myślę, że nominacja do Nagrody Patrona Szkoły była docenieniem mojej ciężkiej pracy oraz zaangażowania w życie społeczne powiatu krasnostawskiego. Jest mi ogromnie miło oraz serdecznie dziękuje za tak wielkie wyróżnienie.