Dzień Patrona Szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida był obchodzony bardzo uroczyście. Młodzież licealna wraz z gronem pedagogicznym uczestniczyła we mszy św. w kościele Trójcy Przenajświętszej, podczas której piękną homilię wygłosił ks. proboszcz Roman Skowron. Dalsze obchody miały miejsce w budynku liceum.
09

Przybyłych gości serdecznie powitała dyrektor szkoły pani Anna Antyga. Obecni byli: Henryk Czerniej wicestarosta krasnostawski, Sławomir Kamiński naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, ks. kanonik Roman Skowron, Ewelina Rudy rzecznik Starostwa Powiatowego oraz rodzice uczniów. W swoim wystąpieniu pani dyrektor podkreśliła rolę patrona w procesie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Poeta, który za życia, a nawet kilkadziesiąt lat po śmierci był zbywany całkowitym milczeniem, pod koniec XX wieku został uznany przez wielu historyków literatury za najwybitniejszego polskiego poetę. Dlaczego jest ciągle aktualny i wciąż inspiruje? Ponieważ poglądy Norwida wykraczały znacznie poza ramy epoki, w której żył, swoją epokę widział niejako z perspektywy naszych dni. I dlatego możemy o nim mówić: poeta współczesny. I musimy pamiętać jeszcze o jednym, że był chrześcijaninem. Głęboka wiara sprawiła, że w jego twórczości nie ma wahań, nie ma wątpliwości w kwestiach wyborów moralnych, bo wszystko opierał na wartościach pochodzących z prawd ewangelicznych. Dla wielu z nas stał się "poetą ładu moralnego" – powiedziała Anna Antyga.
Głos zabrał także wicestarosta Henryk Czerniej, który wyraził uznanie dla II Liceum Ogólnokształcącego za działania związane z pielęgnowaniem tradycji szkoły i wychowaniem młodzieży zgodnie z ideałami Norwida.
Następnie uczniowie Kinga Tubilewicz i Paweł Piątkowski, którzy prowadzili Dzień Patrona Szkoły, zapowiedzieli bardzo ważną część uroczystości. Tradycją szkoły jest przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet społeczności szkolnej, czego wyrazem było ślubowanie na sztandar szkoły. Ceremonię ślubowania uczniów klas pierwszych poprowadziła wicedyrektor pani Aneta Karczmarek.
W dalszej części uroczystości przewodnicząca jury Szkolnego Konkursu Norwidowskiego pani Ewa Magdziarz ogłosiła wyniki konkursu, w którym I miejsce zajęła Dominika Woźniak z kl. III A, II miejsce – Karolina Hejduk z kl. III A, natomiast III miejsce przypadło Karolinie Gaweł (kl. II B). Laureatom konkursu nagrody książkowe wręczyli pani Anna Antyga dyrektor szkoły oraz pan Henryk Czerniej wicestarosta krasnostawski.
W Dniu Patrona przeprowadzono także wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodnicząca Szkolnej Komisji Wyborczej Ilona Kalamon przedstawiła wyniki zgromadzonej w sali społeczności i gościom. Przewodniczącym został Kacper Fidecki, zastępcą Karolina Gaweł a skarbnikem Filip Rybczyński. Młodzież przyjęła wyniki głosowania gorącymi brawami. Oficjalną część uświetniły występy artystyczne uczniów, w wykonaniu których usłyszeliśmy utwory Norwida. Edyta Pastuszak zaprezentowała wiersz „Daj mi wstążkę błękitną”, Jakub Mazurek – wiersz „Trzy strofki” a Katarzyna Wójcik zaśpiewała utwór „Modlitwa”.
Po części oficjalnej odbyły się otrzęsiny klas pierwszych oraz prezentacje klas. Tę część uroczystości z dużym poczuciem humoru poprowadził Kacper Fidecki. Najwięcej entuzjazmu wśród uczniów liceum wzbudziły rywalizacje pomiędzy klasami pierwszymi w kilku konkurencjach: plastycznej – malowaniu portretu lub karykatury wychowawców, muzycznej – „Jaka to melodia”, sprawnościowej polegającej na wypiciu mleka w jak najkrótszym czasie, sportowej – przeciąganiu liny. Hitem tej części imprezy były zawody strzelania goli do małej bramki przez wychowawców klas: panią Bożenę Szafran – Ogonowską i panią Monikę Adamczuk – Szamik. Popisy uczniów i wychowawców oceniało jury w składzie: Marek Nowosadzki i Leszek Kluch – opiekunowie SU oraz Weronika Gumieniak – przedstawiciel uczniów. Zwyciężyła klasa I A, która tylko jednym punktem pokonała klasę I B. Dyplomy za zwycięstwo i sportową walkę przedstawicielom klas pierwszych wręczyła pani dyrektor Anna Antyga. Dla wszystkich uczniów i zaproszonych gości przygotowano słodki poczęstunek. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor podziękowała Leszkowi Kluchowi i Markowi Nowosadzkiemu oraz Samorządowi Uczniowskiemu za opracowanie atrakcyjnego scenariusza i organizację obchodów Dnia Patrona, które dostarczyły uczniom miłych wrażeń i emocji.