Co roku uroczystości poświęcone Patronowi Szkoły Cyprianowi Kamilowi Norwidowi zajmują ważne miejsce w kalendarzu imprez szkolnych.

W 2011 roku obchodziliśmy 190 rocznicę urodzin poety, którego twórczość towarzyszy nauczycielom i uczniom naszej szkoły przy różnych okazjach, kształtuje nasze poglądy i wytycza kierunki działań. Najważniejsze szkolne święto ma propagować znajomość najistotniejszych faktów z życia C. K. Norwida oraz przypominać o wartościach wyznawanych przez poetę.W uroczystości wzięli udział : Starosta powiatu krasnostawskiego-Janusz Szpak, Przewodniczący Rady Powiatu-Marek Nowosadzki, były dyrektor II LO-Edward Kawęcki, proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej ks. Roman Skowron, a także nauczyciele, pracownicy szkoły i społeczność uczniowska. 

Na wstępie głos zabrała dyrektor szkoły pani Anna Cichosz. W swoim wystąpieniu przypomniała o tradycjach związanych z patronem szkoły (Zadumki Norwidowie, Ogólnopolski Konkurs Norwidowski, Nagroda Patrona Szkoły). Pani dyrektor, odnosząc się do motta przyświecającego uroczystości:„Jak się nie nudzisz na scenie tak małej, Tak niemistrzowsko zrobionej(…)”podkreśliła tak istotne zainteresowania naszego patrona, jakimi są człowiek i jego rola w historii, wzorzec patrioty, znaczenie sztuki i artysty.

W dalszej części obchodów odbyło się przyjęcie w poczet społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych, czego wyrazem było ślubowanie na sztandar. Rotę ślubowania odczytała wicedyrektor szkoły – pani Anna Antyga. 

W swoim wystąpieniu Starosta krasnostawski Janusz Szpak nawiązał do tradycji oraz wartości preferowanych przez szkołę, której patronuje niezwykły twórca C.K.Norwid. Zwrócił uwagę na wysokie osiągnięcia szkoły na szczeblu dydaktycznym m.in. wysokie wyniki zdawalności na egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2010/2011.

Następnie zabrał głos dotychczasowy dyrektor liceum pan Edward Kawęcki, który podkreślił w swoim przemówieniu szczególne więzi łączące go ze szkołą. Według słów dotychczasowego dyrektora szkoły, C. K. Norwid wciąż przekazuje swoją twórczością wartości ważne dla współczesnych odbiorców. Wśród nich wymienił prawdę i czynienie dobra jako receptę na nieposkromioną ambicję i wszechobecną zawiść.

W części artystycznej wystąpiła młodzież II LO, która przygotowała niezwykle barwną i ciekawą część artystyczną pod kierunkiem pani Moniki Adamczuk-Szamik i pani Bożeny Szafran-Ogonowskiej. Zaprezentowano szkolne talenty i pasje. Złożyły się na nie skecze, występy szkolnych kabaretów, recytacje poezji, poezja śpiewana i muzyka rockowa na tle scenerii przygotowanej przez panią Monikę Filewicz. Wszyscy zaangażowani w część artystyczną otrzymali dyplomy z rąk pana starosty Janusza Szpaka, byłego dyrektora Edwarda Kawęckiego i pani dyrektor Anny Cichosz.

Uroczystość była świadectwem rozwijania zainteresowań i pasji pod patronatem wybitnego i wszechstronnego poety Cypriana Kamila Norwida, który byłby dumny z rozwijania talentów naszej młodzieży.