Uroczystość związana z obchodami Dnia Patrona Szkoły odbyła się w II LO im. C. K. Norwida 24 września 2014 r. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego  pani Aleksandra Stachula oraz Przewodniczący Rady Miasta, były dyrektor II LO pan Edward Kawęcki.
Still070 comp

Na wstępie głos zabrała dyrektor szkoły pani Anna Cichosz, która przypomniała o 193 rocznicy urodzin C. K. Norwida. Pani dyrektor podkreśliła, że dorobek tego wielkiego Polaka w dalszym ciągu inspiruje do działania, pomaga w kształtowaniu sumienia, uczeniu odpowiedzialności oraz dokonywaniu właściwych wyborów. Cyprian Norwid – nasz Patron - w ogromnym stopniu wpływa także na wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, w województwie a nawet w kraju. Świadczy o tym współpraca z wyższymi uczelniami i szkołami noszącymi imię Patrona, organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Norwidowskiego czy Nagroda Patrona Szkoły. Anna Cichosz wymieniła wartości ważne dla Norwida, ważne także dla kształtowania młodego pokolenia, takie jak prawda, dobro, poświęcenie dla drugiego człowieka. Pani dyrektor przypomniała słowa Norwida umieszczone na sztandarze II LO, które stały się przesłaniem dla społeczności naszej szkoły:

„O! nieskończona jeszcze Dziejów praca,

Nie-prze-palony jeszcze glob Sumieniem!”.

Następnie głos zabrała pani Aleksandra Stachula, która odczytała list Starosty Krasnostawskiego. Pan Janusz Szpak zaznaczył, że ta wyjątkowa uroczystość jest kolejnym etapem tworzenia tradycji szkoły i wzmacniania wspólnoty, jaką jest społeczność szkolna. II LO posiadają swoją historię związaną z Cyprianem Kamilem Norwidem – człowiekiem szlachetnym, wielkim patriotą i wspaniałym twórcą wyprzedzającym swoją epokę. Przesłanie pana starosty brzmiało: „uczmy się życia od tego wielkiego Patrona i nie bójmy się nowych i trudnych wyzwań”. W liście znalazły się także życzenia dalszych sukcesów w realizacji stawianych sobie celów dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników. Młodzieży pan starosta życzył m. in. radości  w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Głos zabrał także pan Edward Kawęcki – były dyrektor II LO. W swoim wystąpieniu podzielił się refleksjami na temat roli Patrona II LO, który wskazuje kierunek działań oraz utwierdza nas we właściwych wyborach. Edward Kawęcki przypomniał historię szkoły i podkreślił, że dzięki Patronowi przetrwaliśmy kryzysy, ponieważ mieliśmy oparcie w wyznawanych przez Norwida uniwersalnych wartościach. Dzięki wiodącej roli tradycji związanej z Patronem szkoła cieszy się popularnością w środowisku lokalnym, co ma związek z dużym naborem do II LO. Na zakończenie wystąpienia przewodniczący Rady Miasta życzył społeczności szkolnej dalszego rozwoju i dobrych relacji, które budują więź między uczniami, nauczycielami a także rodzicami.

Tradycją II LO jest przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet społeczności szkolnej, dlatego po wystąpieniach gości odbyła się uroczystość ślubowania na sztandar szkoły. Ślubowanie, które zakończyło część oficjalną, poprowadziła pani wicedyrektor Anna Antyga.

W dalszej części uroczystości odbył się Konkurs Talentów polegający na prezentacji dowolnego utworu muzycznego lub wiersza przez reprezentantów poszczególnych klas. Prezentacje były oceniane przez jury w składzie: przewodnicząca – pani wicedyrektor Anna Antyga oraz  panie Monikę Adamczuk-Szamik i Ewę Magdziarz. W czasie obrad jury wysłuchano  wierszy C. K. Norwida w wykonaniu uczniów z klasy I A: Huberta Terejki oraz Honoraty Pastuszak.  Recytującym  akompaniowała na flecie Patrycja Słotwińska.

Wyniki konkursu ogłosiła przewodnicząca jury pani Anna Antyga. Dyplomy i nagrody wręczali także zaproszeni goście – pani Aleksandra Stachula oraz pan Edward Kawęcki. I miejsce zajęła Justyna Czuba z kl. I A, która zaprezentowała poezję śpiewaną - utwór Cypriana Norwida „W Weronie”. II miejsce zajęła Natalia Chwała z kl. II C, natomiast III miejsce zajęły ex aequo Katarzyna Berbeć z kl. II A i Weronika Bańka z kl. III A.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor zaprosiła do zapoznania się z prezentacją multimedialną poświęconą Patronowi, która znajduje się na stronie internetowej II LO. Pani Anna Cichosz podziękowała gościom za przybycie a także klasie III A za przygotowanie uroczystości pod kierunkiem wychowawczyni Ewy Magdziarz. Za przygotowanie dekoracji podziękowania otrzymały również pani Joanna Szufnara i Monika Filewicz.
PREZENTACJA