Cyprian Norwid od lat jest inspiracją dla społeczności II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie, dlatego Dzień Patrona Szkoły obchodzony był bardzo uroczyście. Święto związane z Patronem, które odbyło się 16 lutego 2023r., rozpoczęło się od mszy św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Uczniowie i nauczyciele wysłuchali pięknej homilii wygłoszonej przez ks. dziekana Romana Skowrona. Oprawę mszy przygotowała młodzież z „Norwida” pod kierunkiem pani Justyny Witkowskiej. Dalsze obchody uroczystości odbyły się w budynku szkoły.    
Pani Anna Antyga – dyrektor II LO - powitała w pięknie zmodernizowanej sali gimnastycznej gości przybyłych na Dzień Patrona: pana Marka Nowosadzkiego – wicestarostę krasnostawskiego, panią Justynę Przysiężniak – wiceprzewodniczącą Rady Powiatu, pana Mirosława Księżuka - wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, panią Ewę Nieścior – przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej,  ks. proboszcza Roberta Fariana, pana Marcina Wojewodę – przewodniczącego Rady Rodziców, panią Dorotę Mąkę – wicedyrektor II LO, nauczycieli oraz młodzież.
W swoim wystąpieniu pani dyrektor podkreśliła rolę Patrona w procesie dydaktyczno - wychowawczym szkoły: Cyprian Kamil Norwid był nie tylko poetą, lecz także prozaikiem i eseistą, dramaturgiem, jak również grafikiem, rysownikiem oraz ilustratorem. Można o nim powiedzieć, że był artystą wszechstronnym, który stworzył dzieło nie tylko niesłabnące z biegiem czasu, lecz wręcz przeciwnie – nabierające po latach coraz większej siły wyrazu. Fenomen Jego poezji tkwi w uniwersalności i aktualności. Od 28 lat II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie związane jest z postacią romantycznego poety - Cypriana Kamila Norwida. Dokładnie 23 września 1995r.  szkoła przyjęła imię poety, w tym dniu odsłonięta została także tablica pamiątkowa ku jego czci, która znajduje się na budynku szkolnym. Przed szkołą znajduje się popiersie Cypriana Kamila Norwida, które zostało odsłonięte w listopadzie 2001r. Od 1997r. w szkole jest przyznawana Nagroda Patrona Szkoły absolwentom, którzy m.in. postępują zgodnie z ideałami Patrona, takimi jak prawda, czynienie dobra, odpowiedzialność, sumienność (…). Od 2000r. szkoła organizuje konkurs norwidowski, który od 2004r. ma zasięg ogólnopolski. Patronat naukowy nad konkursem sprawują Instytut Badań nad Twórczością Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Społeczność II LO wyznaje zasady i wartości przekazane nam przez wielkiego człowieka, wielkiego chrześcijanina, wielkiego artystę, wielkiego myśliciela - tak wielkiego, że nasz ojciec święty Jan Paweł II powiedział, że Norwid był jednym z największych poetów i myślicieli, jakich wydała chrześcijańska Europa.
W imieniu pani poseł na Sejm RP Teresy Hałas głos zabrał Mirosław Księżuk – pracownik biura poselskiego. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie dla rozwoju kultury polskiej dorobku twórczego Cypriana Norwida – poety przez lata zapomnianego i nierozumianego, poety dzisiaj uznawanego za jednego z najwybitniejszych twórców polskich. Norwid to niewątpliwie poeta wykraczający poza ramy swojej epoki, a przez to wciąż aktualny, można powiedzieć współczesny, także głęboko wierzący, dlatego i dzisiaj może być dla Polaków autorytetem w kwestiach dotyczących wyborów moralnych.
Wicestarosta Marek Nowosadzki, który przez wiele lat był związany z II LO jako nauczyciel historii, przypomniał propozycje nauczycieli związane z poszukiwaniem patrona liceum. Wspomniał o trzech kandydatach: Janie III Sobieskim, Marii Curie - Skłodowskiej i Cyprianie Norwidzie. Ostatecznie została przyjęta propozycja nauczycieli języka polskiego i Patronem Szkoły został wybitny poeta z epoki romantyzmu, którego dorobek twórczy nieustannie inspiruje społeczność szkolną. Wicestarosta wyraził uznanie dla II Liceum Ogólnokształcącego za wszechstronne działania związane z pielęgnowaniem tradycji szkoły i wychowaniem młodzieży zgodnie z ideałami Norwida. Pan Marek Nowosadzki podkreślił również znaczenie prac termomodernizacyjnych, które zostały zakończone w II LO w ramach projektu „Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach prowadzonych przez powiat krasnostawski”.
Następnie uczestnicy uroczystości wysłuchali montażu słowno - muzycznego poświęconego Cyprianowi Norwidowi. Dzięki sugestywnie wykonanemu wierszowi „Marionetki” mogliśmy przenieść się do dziewiętnastowiecznego salonu, aby podziwiać piękną i wzruszającą poezję recytowaną, a także śpiewaną, m.in: „Moją piosnkę” [I], „Moją piosnkę” [II], „Klaskaniem mając obrzękłe prawice”, „Bema pamięci żałobny – rapsod”. Recytację wierszy wzbogaciła muzyka, m.in. utwory Fryderyka Chopina i Johanna Sebastiana Bacha wykonane przez uczniów oraz kompozycje autorskie Tomasza Złomańczuka (kl. IVB). Na zakończenie części artystycznej uczennice zaśpiewały „Życie to nie teatr” Edwarda Stachury, „Pytasz mnie” Andrzeja Rosiewicza i „Taki kraj” Marty Bizoń.
W części artystycznej wzięli udział uczniowie z klasy IIA: Małgorzata Adamska, Hanna Boratyn, Gabriela Basińska, Martyna Chodorowska, Julia Mazurek, Julia Starzyńska, Amelia Michnik, Weronika Kulawiak, Aleksandra Świszcz, Kamil Cegłowski, Cyprian Miksza, uczennica z klasy IA Aleksandra Kozyrska, Anna Soczyńska (kl. IB), Bernadeta Nowak (kl. IIC), uczniowie z klas maturalnych: Amelia Magier (kl. IVC), Jakub Bednarski z kl. IVA oraz Tomasz Złomańczuk z kl. IVB. Montaż słowno - muzyczny wzbogaciła prezentacja multimedialna poświęcona twórczości plastycznej Norwida, którą wykonały Gabriela Basińska i Kornelia Kisiel (kl. IIA) pod kierunkiem pani Ewy Żelazko odpowiedzialnej również za przygotowanie wystawy zbiorów dzieł Norwida oraz opracowań jego bogatej i wszechstronnej twórczości.
Za nagłośnienie odpowiadali Adam Mąka (kl. IIIC) i Wojciech Pitucha (kl. IVC). Dokumentację filmową i fotograficzną wykonali Andrzej Szałaj (absolwent II LO) oraz Małgorzata Jóźwiak (kl. IB). Autorką scenariusza i osobą odpowiedzialną za przygotowanie uroczystości była p. Ewa Magdziarz, natomiast nastrojową scenografię wykonała p. Joanna Szufnara.
Na zakończenie Dnia Patrona pani dyrektor Anna Antyga podziękowała gościom za przybycie, młodzieży – za piękną prezentację twórczości Norwida, organizatorom za przygotowanie wydarzenia, które wpisało się w tradycję szkoły. Następnie uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do czytelni na słodki poczęstunek związany z tradycyjnym tłustym czwartkiem.
Tekst: Ewa Magdziarz 
Zdjęcia: Andrzej Szałaj i Małgorzata Jóżwiak