Uroczystości związane z 30 – leciem II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie odbyły się 30 października 2023 r. W intencji społeczności szkolnej została odprawiona msza św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie, którą koncelebrowali ks. dziekan Roman Skowron, ks. Józef Jargieło, ks. dr Marek Pytko i ks. Robert Farian.
W części oficjalnej uroczystości p. dyrektor Anna Antyga podkreśliła, że II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida na stałe wpisało się w pejzaż miasta i całego powiatu krasnostawskiego, stając się nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości oraz częścią życia ludzi związanych ze szkołą.


Następnie p. dyrektor powitała gości, m. in.: p. profesora Włodzimierza Torunia adiunkta w Ośrodku Badań nad Twórczością Cypriana Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, p. Arkadiusza Kwiecińskiego dyrektora Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, p. Piotra Kotowskiego – animatora kultury filmowej, twórcę Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, ks. dziekana Romana Skowrona proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej, p. Andrzeja Leńczuka starostę krasnostawskiego, p. Marka Nowosadzkiego wicestarostę krasnostawskiego, p. Witolda Boruczenko przewodniczącego Rady Powiatu Krasnostawskiego, p. Mirosława Księżuka wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krasnostawskiego, p. Jana Mroza reprezentującego Zarząd Powiatu Krasnostawskiego, p. Edwarda Kawęckiego pierwszego dyrektora II LO, p. Annę Cichosz byłą dyrektor II LO, p. Tadeusza Badacha prezesa Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie, p. Jerzego Lewczuka burmistrza Miasta i Gminy Izbica, przedstawicieli służb mundurowych w osobach: nadkomisarza Szymona Mroczka komendanta Powiatowej Policji w Krasnymstawie, starszego brygadiera Dariusza Pylaka komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, majora Mariusza Lisowskiego zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, p. Anetę Adamczyk wiceprezes Zarządu Kancelarii Brokerskiej PRIMO, p. Bożenę Dąbrowską przewodniczącą Rady Rodziców II LO, dyrektorów szkół oraz dyrektorów placówek kulturalno - oświatowych powiatu krasnostawskiego, absolwentów oraz wszystkich nauczycieli i pracowników, a także nauczycieli i pracowników emerytowanych liceum oraz przedstawicieli mediów.
     Jubileusz 30-lecia szkoły był okazją do podsumowania dorobku II LO, dlatego p. dyrektor Anna Antyga przedstawiła historię liceum połączoną z prezentacją multimedialną. Podkreśliła, m. in. znaczenie tak doniosłych wydarzeń, jak nadanie imienia szkole oraz ufundowanie sztandaru II LO. Przekazała także serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę p. Edwardowi Kawęckiemu, p. staroście Andrzejowi Leńczukowi oraz p. Arkadiuszowi Kwiecińskiemu dyrektorowi Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie. Pani dyrektor serdecznie podziękowała również wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i absolwentom za zaangażowanie w przygotowanie obchodów 30-lecia II Liceum Ogólnokształcącego. W prezentacji nie mogło zabraknąć najważniejszych przedsięwzięć liceum, takich jak Ogólnopolski Konkurs Norwidowski, MDKF „Iluzjon” czy międzynarodowe projekty, np. Erasmus+.
    W kolejnej części uroczystości jubileuszowej usłyszeliśmy wystąpienia okolicznościowe. Głos zabrał p. Andrzej Leńczuk starosta krasnostawski, który dziękował trzem dyrektorom szkoły: p. Edwardowi Kawęckiemu, p. Annie Cichosz i p. Annie Antydze, a także nauczycielom za wykształcenie wielu roczników absolwentów, za stworzenie nowoczesnej, nieustannie rozwijającej się szkoły, za nowatorskie inicjatywy służące także lokalnej społeczności. Następnie p. Arkadiusz Kwieciński dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie przypomniał początki liceum i zaangażowanie kuratorium w jego powstanie. Dziękował także za wieloletnią współpracę, która wiązała się zawsze z wysoką oceną działań edukacyjno - wychowawczych grona pedagogicznego. Natomiast p. Edward Kawęcki – pierwszy dyrektor II LO - zwrócił uwagę na to, że szkoła od samego początku miała ściśle określoną misję, odwołującą się do wartości uniwersalnych, ale także chrześcijańskich. Podkreślił także zaangażowanie społeczności szkolnej, a szczególnie rodziców, w ratowanie szkoły, kiedy jej byt był zagrożony. Pan Marek Nowosadzki wicestarosta krasnostawski zaakcentował rolę nauczycieli w budowaniu wizerunku szkoły. Wspomniał szczególnie tych, którzy od początku jej istnienia aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu postaw wychowanków II LO. „Sapere auso” - dewiza medalu ustanowionego przez króla Stanisława Augusta - była przez lata bliska zarówno nauczycielom, jak i młodzieży, zapewniając swobodny rozwój osobisty uczniów. W czasie jubileuszu 30-lecia II LO nie zabrakło także podziękowań za wieloletnią współpracę i życzeń dalszych sukcesów od dyrektorów szkół i placówek kulturalno - oświatowych powiatu krasnostawskiego, od przedstawicieli służb mundurowych i sponsorów.  
       Tradycją szkoły jest przyjęcie uczniów klas pierwszych w poczet społeczności szkolnej. Wyrazem tego było ślubowanie na sztandar szkoły uczniów klas pierwszych, którzy za p. wicedyrektor Dorotą Mąką powtarzali słowa przysięgi. W czasie uroczystości uczczono słowem, muzyką, tańcem i piosenką ważne rocznice. W 250. rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej społeczność II LO świętuje obchody 30-lecia szkoły. W 2023 roku przypada także 140. rocznica śmierci Cypriana Kamila Norwida. Uczniowie, biorący udział w części artystycznej, przypomnieli słowa Świętego Jana Pawła II, który podkreślał, że Cyprian Norwid pozostawił dzieło emanujące światłem pozwalającym wejść głębiej w prawdę naszego bycia człowiekiem, chrześcijaninem, Europejczykiem i Polakiem. „Ojczyzna jest to wielki – zbiorowy – Obowiązek” – pisał C. K. Norwid w „Memoriale o młodej emigracji” i na emigracji tęsknił za ojczyzną… Uczestnicy obchodów usłyszeli, m. in. „Moją piosnkę” [II] czy „Fortepian Szopena”, a także wiele fragmentów z utworów Norwida o charakterze sentencji. W czasie uroczystości nie mogło zabraknąć ciepłych słów pod adresem uczniów, absolwentów i laureatów Nagrody Patrona Szkoły. Od początku istnienia II LO Nagrodę Patrona otrzymało 26 absolwentów, tworząc historię liceum. W imieniu absolwentów głos zabrała p. Patrycja Stojańska (rocznik 2014), która podkreśliła bardzo duże znaczenie szkoły w kształtowaniu drogi życiowej absolwentów. Pani Patrycja Stojańska z Aleksandrą Kozyrską wykonały utwór „Nic dwa razy” - wiersz Wisławy Szymborskiej. Życzenia muzyczne dla absolwentów przekazała Anna Soczyńska, która zaśpiewała piosenkę „Radość najpiękniejszych lat” Anny Jantar. Natomiast Bernadeta Nowak i Julia Miszczak wykonały na saksofonach utwór „Over the rainbow” skomponowany przez Harolda Arlena.
     Uroczystość obchodów 30-lecia nie miałaby tak bogatej oprawy, gdyby nie życzliwość i pomoc finansowa sponsorów. W imieniu społeczności szkolnej p. dyrektor Anna Antyga serdecznie podziękowała za wsparcie finansowe i rzeczowe sponsorom: p. Andrzejowi Leńczukowi - staroście krasnostawskiemu, p. Tadeuszowi Badachowi - prezesowi Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie, p. Marcinowi Wojewodzie - prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy, p. Jerzemu Lewczukowi – burmistrzowi Miasta i Gminy Izbica, p. Radosławowi Chmielewskiemu - prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, p. Anecie Adamczyk - wiceprezes Zarządu Kancelarii Brokerskiej PRIMO,  p. Janowi Runowi – właścicielowi Firmy Handlowej RUN, p. Magdalenie Grudzińskiej - Bak – właścicielce sklepu Magda oraz p. Dorocie Rybczyńskiej - dyrektor Gminnego Centrum Kultur w Siennicy Nadolnej. Podziękowaniem dla sponsorów była piosenka „Do kołyski” zespołu „Dżem”, którą wykonała Alicja Wyrostek.
     Na zakończenie Jubileuszu wysłuchaliśmy naszych absolwentów. Tomasz Złomańczuk (rocznik 2022) zaprezentował poezję śpiewaną - wiersz Norwida „Moja piosnka” [I], do którego skomponował także muzykę. Natomiast Patrycja Stojańska zaśpiewała piosenkę „Dziwny ten świat”, znaną z wykonania Czesława Niemena, tak ceniącego poezję Norwida. Mogliśmy również podziwiać taniec uczennic z II LO, biorących udział w ogólnopolskich konkursach z zespołem Freak Dance Academy pod opieką pani Izabeli Ćwir - Drzazgi. Prowadzący uroczystość – Hanna Boratyn i Cyprian Miksza – zaprosili na wydarzenie towarzyszące jubileuszowi – na prapremierę dokumentu „Retrospekcje” zrealizowanego w czasie 10. edycji letniego projektu „Kręćmy film!”. Pokaz odbędzie się 15 listopada o godzinie 17.00 w Pracowni Filmoteki Szkolnej w „Norwidzie”. Jubileusz zakończyła p. dyrektor Anna Antyga, dziękując serdecznie gościom za uświetnienie swoją obecnością obchodów 30-lecia szkoły, a także uczniom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości. Następnie zaprosiła wszystkich na poczęstunek przygotowany przez nauczycieli i pracowników II LO.
    W przygotowanie obchodów 30-lecia szkoły zaangażowało się wielu nauczycieli i uczniów. Oprawę mszy świętej przygotował p. Piotr Szymański z uczniami: Adą Berbeć, Anitą Siemczyk, Martyną Tkaczyk, Mają Lasek, Emilią Czaban, Julią Dąbską, Pauliną Kowalik, Sebastianem Łukasikiem, Michałem Nowakiem, Julią Banach, Roksaną Żeliszczak, Dawidem Znojem, Małgorzatą Jóźwiak, Mają Mochniej, Iwoną Bidą, Katarzyną Kowalską, Kamilą Rybczyńską, Piotrem Dąbrowskim i Wiktorem Kaliszem. W uroczystości w szkole udział wzięli: Cyprian Miksza, Gabriela Basińska, Małgorzata Adamska, Aleksandra Świszcz, Hanna Boratyn, Amelia Michnik, Kamil Cegłowski, Weronika Kulawiak, Martyna Chodorowska, Anna Soczyńska, Alicja Wyrostek, Bernadeta Nowak, Julia Miszczak, Zuzanna Perestaj, Łucja Cichosz, Maja Stępniak, Aleksandra Janeczek oraz absolwenci: Patrycja Stojańska i Tomasz Złomańczuk. Część artystyczną i scenografię przygotowały p. Ewa Magdziarz i p. Joanna Szufnara. Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi, którzy włączyli się w organizację jubileuszu to: p. Dorota Mąka, p. Renata Czerniak, p. Aneta Karczmarek, p. Aneta Pitucha, p. Ewa Żelazko, p. Iwona Karpińska, p. Małgorzata Biłan, p. Monika Adamczuk - Szamik, p. Ewa Łubińska, p. Małgorzata Świech, p. Magdalena Szymańska, p. Beata Pasik, p. Katarzyna Smerdel, p. Anna Huba, p. Jolanta Kowalska i p. Henryk Huba. Podziękowania należą się także p. Joannie Kawęckiej dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie za udostępnienie nagłośnienia.
Obchody 30-lecia potwierdziły, że II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida to szkoła z tradycjami, która na trwałe wpisała się w lokalną społeczność. Jesteśmy dumni z dotychczasowych osiągnięć, a także przekonani, że Cyprian Kamil Norwid – nasz Patron - będzie inspirować kolejne pokolenia młodych ludzi, wspierając ich w pracy służącej Bogu, Europie i Polsce.
Tekst: Ewa Magdziarz                     
Zdjęcia: Ewa Żelazko, Piotr Zieliński
Kamera: Małgorzata Jóźwiak, Aleks Hymol, Kacper Dobrzyński, Bartosz Radomski
Nagłośnienie: p. Józef Tchórzewski z MDK, Paweł Kapuśniak, Kacper Rudnik