16 października 2023 roku społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Mottem uroczystości były słowa „Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy… dziękujemy”.
Pani dyrektor Anna Antyga powitała przybyłych gości – wicestarostę krasnostawskiego pana Marka Nowosadzkiego, przewodniczącą Rady Rodziców panią Bożenę Dąbrowską oraz nauczycieli, pracowników obsługi i administracji i wszystkich uczniów.
01a

W swoim wystąpieniu pani dyrektor podkreśliła, że nauczyciel jest także pedagogiem i psychologiem, wychowawcą oraz osobą wspierająca rodziców. Podkreśliła, że jest to zawód trudny, wymagający i odpowiedzialny. Nauczyciel jest osobą szukającą ciekawych i niebanalnych rozwiązań, a jednocześnie to człowiek życzliwy i wyrozumiały. Pani dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za zaangażowanie, wyrozumiałość, cierpliwość i serdeczność, którymi obdarzają uczniów. Pani dyrektor podkreśliła również jak ważna jest współpraca pomiędzy uczniami, nauczycielami, dyrektorem szkoły, rodzicami i organem prowadzącym, bo to ona rodzi sukcesy.
Głos zabrał również wicestarosta pan Marek Nowosadzki, który przypomniał znaczenie Komisji Edukacji Narodowej, podziękował za pracę oraz złożył życzenia wszystkim pedagogom. Wymienił nauczycieli, którzy otrzymali Nagrodę Zarządu Powiatu w czasie powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej – panią Bożenę Szafran – Ogonowską, panią Ewę Żelazko i pana Bartłomieja Czajkę. Pogratulował również otrzymania Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę pani Monice Adamczuk – Szamik oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej pani Ewie Żelazko.
W imieniu rodziców życzenia i podziękowania za trud wychowawczy i dydaktyczny złożyła pani Bożena Dąbrowska – przewodnicząca Rady Rodziców II LO.
Następnie pani Anna Antyga wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły, które otrzymali: pani Dorota Mąka, pani Ewa Magdziarz, pani Aneta Karczmarek, pani Renata Czerniak, pani Aneta Pitucha, pani Joanna Szufnara, pani Magdalena Szymańska, pani Małgorzata Biłan, pan Piotr Zieliński, pani Beata Pasik, pani Katarzyna Smerdel, pani Anna Huba, pani Jolanta Kowalska oraz pan Henryk Huba.
Wiele serdecznych życzeń nauczyciele otrzymali od uczniów, którzy przygotowali część artystyczną pod kierunkiem pani Bożeny Szafran – Ogonowskiej oraz pana Piotra Szymańskiego. Prowadzący uroczystość Amelia Patyra i Kacper Kiszczak w imieniu młodzieży z II LO wyrazili wdzięczność za trud włożony w wychowanie, dar nauki, bezinteresowną pomoc, ludzką życzliwość oraz okazywanie dobrej woli i wielkiego serca.
W uroczystości wystąpili: Martyna Chodorowska, Hanna Boratyn, Cyprian Miksza, Ignacy Rachwał oraz Małgorzata Karczewska. Dekorację przygotowała pani Joanna Szufnara oraz pani Ewa Magdziarz. Scenariusz opracowała pani Bożena Szafran – Ogonowska.