Miło nam poinformować, że II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida zakwalifikowało się do realizacji programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” w roku szkolnym 2023/2024. Program jest kontynuacją działań podjętych w roku ubiegłym, kiedy to przystąpiliśmy do badań ankietowych na temat kondycji psychicznej polskiej młodzieży.                                         
P9egfZKg                    
Pilotażowy program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW", jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na otwartą rozmowę o zdrowiu psychicznym, który rusza już 10 października. Program ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego realizowanych według określonych scenariuszy. Jego zadaniem jest także wspieranie MŁODYCH GŁÓW przez zachęcenie do otwartej rozmowy o zdrowiu psychicznym. W pierwszym półroczu zapoznamy uczniów i nauczycieli z zasadami pierwszej pomocy psychologicznej (PPP), w drugim półroczu natomiast skupimy się na higienie cyfrowej i bezpieczeństwie w sieci. 
Opracowanie: M. Biłan