W ramach 30 Akcji Sprzątanie Świata Łączy Ludzi, uczniowie klasy 1c pod opieką koordynatorów pani Joanny Szufnary i pana Bartłomieja Czajki zaangażowali się w porządkowanie terenów zielonych naszego miasta.