„Kiedy wydaje się, że wszystko się kończy, wtedy dopiero wszystko się zaczyna”

                                             Ks. Jan Twardowski

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie odbyło się 30 kwietnia 2021 r. w dwóch turach – o godz. 8.00 dla klasy III A, o godz. 9.00 dla klasy III B. Na początku uroczystości, która została zorganizowana w reżimie sanitarnym, dyrektor szkoły Anna Antyga powitała zaproszonych gości: pana Marka Nowosadzkiego wicestarostę Powiatu Krasnostawskiego, wychowawców i maturzystów.W czasie wystąpienia pani Anna Antyga przypomniała sukcesy uczniów kończących naukę i wyraziła uznanie dla ich wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów w trudnych warunkach pandemii. Zwróciła szczególną uwagę na zaangażowanie wychowawców i nauczycieli w przygotowanie uczniów do matury oraz do dalszej nauki. Pani dyrektor wręczyła także świadectwa z wyróżnieniem oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Natomiast wicestarosta Marek Nowosadzki wręczył Nagrody Starosty Krasnostawskiego Patrycji Szurydze uczennicy z kl. III A i Wiktorii Wójtowicz uczennicy z kl. III B. Pan Marek Nowosadzki wicestarosta Powiatu Krasnostawskiego życzył wszystkim maturzystom sukcesów na zbliżających się egzaminach oraz dostania się na wymarzone kierunki studiów. Następnie Przewodnicząca Kapituły Nagrody Patrona Szkoły Anna Antyga przypomniała zasady przyznawania tego zaszczytnego wyróżnienia. Pani dyrektor wyczytała nazwiska uczniów nominowanych do nagrody i wymieniła laureata Nagrody Patrona Szkoły - Patrycję Szurygę uczennicę z klasy III A. Laureatka otrzymała czytnik e-booków - nagrodę ufundowaną przez ks. dziekana Romana Skowrona proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie i pana Marka Nowosadzkiego - byłego nauczyciela historii w II LO, obecnie wicestarostę Powiatu Krasnostawskiego. Uczniowie nominowani do Nagrody Patrona Szkoły - Martyna Spyra z kl. III A, Karolina Szewczyk z kl. III B i Kacper Chwaszcz z kl. III B otrzymali pamiątkowe grawertony. Kolejny punkt uroczystości to wręczenie przez panią dyrektor Annę Antygę i wychowawców klas trzecich - panią Ewę Magdziarz i panią  Renatę Czerniak - nagród książkowych uczniom szczególnie wyróżniającym się w nauce oraz mającym wzorowe zachowanie. Wychowawcy klas wręczyli także dyplomy, podziękowania i nagrody za różnorodne przedsięwzięcia na rzecz szkoły: za działania związane z Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Iluzjon” i Filmoteką Szkolną, za prowadzenie Multimedialnej Kroniki Szkoły oraz za osiągnięcia sportowe. Wychowawcy klas wręczyli uczniom świadectwa ukończenia szkoły i życzyli swoim wychowankom udanych egzaminów maturalnych, realizacji życiowych planów i kontynuowania nauki na wymarzonych kierunkach studiów. Kwiaty, wręczone w czasie uroczystości pani dyrektor oraz wychowawcom przez uczniów z kl. III A i III B, były wyrazem wdzięczności za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie.
Dyrektor szkoły oraz cała społeczność II LO składają Radzie Rodziców oraz Przewodniczącej Rady Rodziców pani Monice Chwaszcz serdeczne podziękowania za podjęte i realizowane w roku szkolnym 2020/2021 inicjatywy oraz wspieranie zadań i działań naszego liceum.
Zdjęcia: Ewa Żelazko
Tekst: Ewa Magdziarz