W tym roku przypada 230 rocznica uchwalenia Ustawy Rządowej zwanej Konstytucją 3 maja 1791 roku. Została spisana i wprowadzona w życie jako Konstytucja Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą ustawą zasadniczą w nowożytnej Europie i drugą po amerykańskiej na świecie. Nazwana została również „doniosłym dziełem myśli polskiego oświecenia”.


Ustawa o zasadniczym dla naszego państwa znaczeniu, określała nowy ustrój polityczny, społeczny i gospodarczy. Wprowadzała nowoczesne i postępowe rozwiązania zgodne z duchem epoki oświecenia. Polacy spragnieni wolności i reform państwa przyjęli ją w większości z entuzjazmem. Niestety nie wszyscy. Część magnatów, niezadowolona z nowych rozwiązań, doprowadziła do interwencji zaborczych sąsiadów i w ostateczności rozbiorów. Naród został poddany obcemu panowaniu na 123 lata. Dopiero w roku 1918 odzyskaliśmy wolność i mogliśmy wprowadzić upragniony ład i porządek w kochanej ojczyźnie.
Świętowanie obchodów 3 maja było zabronione do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości. Celebrowanie radości z kolejnych rocznic pierwszej polskiej konstytucji zostało przerwane przez wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu święto zostało zdelegalizowane na wiele smutnych lat. Dopiero od 1989 roku dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja znów jest świętem narodowym.
Polacy, którzy przez tyle lat pozostawali zniewoleni, bez swojej ojczyzny bardzo ochoczo i z wielką dumą świętują ten dzień. Nasz nieodzowny patriotyzm sprawia, że co roku oddajemy hołd ludziom, którzy doprowadzili nas do wolności. Dzień 3 maja to jedno z najważniejszych świąt narodowych. Pamiętajmy o tym i uczcijmy go wywieszeniem biało-czerwonych barw na naszych domach.
Martyna Milewska, kl. 2bg
Piotr Zieliński

ZOBACZ FILMY