W ramach współpracy z Katedrą Lingwistyki Stosowanej UMCS, grupa uczniów klasy II BG uczestniczyła w interesującej lekcji języka angielskiego online. 11 lutego 2021 r. naszym gościem był Joel Tanguy, student Lingwistyki Stosowanej UMCS, laureat stypendium językowego. Joel pochodzi  z Burundi, kraju w Afryce Wschodniej. Biegle posługuje się językiem angielskim, francuskim, kirundi i swahili. Opowiadał o swoim kraju i rodzinie. Podzielił się z nami wrażeniami z pobytu w Polsce. Nauczył nas prostych zwrotów w językach, które zna. Uczniowie klasy II BG aktywnie uczestniczyli w niecodziennej lekcji, zadawali pytania i rozmawiali ze studentem w języku angielskim. Dwie uczennice podzieliły się swoimi opiniami.
 
Amelia Słowacka, kl.II BG:
 
Recently, during the English lesson, we had the opportunity to talk to a linguistics student from UMCS Lublin. His name was Tanguy Joel and he was from Africa. We had the chance to speak English and learn something about his field of study and even his private life. We spoke English during the whole lesson and learned about various interesting facts, but most of all, we had a great opportunity to practise the language. We asked questions and each of us said something about ourselves, I really enjoyed this lesson and I am glad that this student was so open and willing to answer our questions. I believe that such practical lessons are very useful, not only because we learn new interesting things, but also, we can still test ourselves.”[ENG]
 
„Ostatnio podczas lekcji języka angielskiego, mieliśmy okazję porozmawiać ze studentem lingwistyki na UMCS w Lublinie. Nazywa się Tanguy Joel i pochodzi z Afryki. Mieliśmy szansę mówić po angielsku i dowiedzieć się jak wyglądają jego studia i życie prywatne. Rozmawialiśmy po angielsku całą lekcję i nauczyliśmy się interesujących rzeczy, a co najważniejsze ćwiczyliśmy język w praktyce. Zadawaliśmy pytania w ciągu lekcji i każdy z nas powiedział coś o sobie. Bardzo podobała mi się ta lekcja i cieszę się, że ten student był otwarty i chętnie odpowiadał na nasze pytania. Wierzę, że takie praktyczne lekcje są bardzo potrzebne, nie tylko dlatego, że uczymy się nowych, ciekawych rzeczy, ale również możemy się sprawdzić językowo.”[PL]
 
 
 
Adela Kwiecień, kl.II BG:
My impressions after the lesson with a student are very positive. During this conversation, I was able to learn interesting things about learning the language at his university. I also got to know some of the customs and traditions of his country. It was very interesting information, not more than two years ago I was in Morocco, Africa, the continent he comes from. I visited this country, and today I hear interesting facts from a person from this continent. I am glad that people from all over the world consider Poland, my country, as a country where they can and want to study with dignity. If the situation in the world calmed down, I think it would be a great idea to go to the university where our guest is studying, we could talk live with him and his colleagues from the university. I enjoyed the lesson very much, I think it is fun to talk to someone who is not a professional in English and learns like we do. It was a nice conversation. I hope to take part in such a lesson again one day.”[ENG]
 
 
„Moje wrażenia po lekcji języka angielskiego ze studentem są bardzo pozytywne. Podczas konwersacji mogłam dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat studiowania  języka obcego na uniwersytecie. Poznałam też zwyczaje i tradycje jego kraju. Było to tym bardziej ciekawe dla mnie, ponieważ dwa lata temu byłam w Maroku, w Afryce, skąd pochodzi ten student. Mogłam zwiedzić ten kraj, a dziś usłyszałam interesujące rzeczy bezpośrednio od osoby, która pochodzi  z tego kontynentu. Cieszę się, że ludzie z całego świata uważają Polskę, mój kraj, za miejsce, gdzie mogą i chcą studiować z godnością. Gdyby sytuacja na świecie się uspokoiła, dobrym pomysłem byłoby odwiedzenie uniwersytetu gdzie nasz gość studiuje. Moglibyśmy na żywo porozmawiać z nim i jego kolegami studentami.
Bardzo podobała mi się ta lekcja, fajnie było porozmawiać z kimś, kto nie jest profesjonalistą w j. angielskim i uczy się tak jak my. To była miła konwersacja. Mam nadzieję kiedyś znowu wziąć udział w takiej lekcji.”[PL]
 
 
 
Koordynator projektu:  Ewa Łubińska