Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
W roku szkolnym 2020/2021 stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało dwóch uczniów naszej szkoły: Patrycja Szuryga z klasy IIIA oraz Maksymilian Rzemiński z klasy II A.

Serdecznie gratulujemy.