„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Arcydziełem polskiej literatury epoki romantyzmu czytanym podczas tegorocznego Narodowego Czytania jest „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

W tym roku, z racji pandemii koronawirusa i potrzeby zachowania środków ostrożności, Narodowe Czytanie odbywa się w wielu miejscach online, podobnie jest w Krasnymstawie.
Organizatorami tegorocznej akcji w Krasnymstawie są: Powiat Krasnostawski, Miasto Krasnystaw, Powiatowa Biblioteka Publiczna, Miejska Biblioteka Publiczna, II LO im. C. K. Norwida. Do wspólnego czytania „Balladyny” zaprosiliśmy Panią Poseł, samorządowców i młodzież. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i udział! Fragmenty dramatu czytali:
Akt I, Scena I: Kirkor - Wicestarosta Marek Nowosadzki, Pustelnik -  Wojtek Dziedzic recytator Młodzieżowego Domu Kultury.  
Akt I, Scena III: Matka – Wdowa - Poseł na Sejm RP Teresa Hałas,  Alina -  Julia Wojewoda uczennica II LO im. C. K. Norwida, Balladyna - Wiktoria Stasieczek uczennica II LO im. C. K. Norwida.
Akt III, Scena II: Kirkor - Burmistrz Robert Kościuk, Balladyna - Julia Łusiak recytatorka Młodzieżowego Domu Kultury, Fon Kostryn – dyrektor MBP Artur Borzęcki.  
Z czytanych  fragmentów utworu powstał niecodzienny kilkunastominutowy film, który zrealizowali Bartek Dąbrowski (reżyseria, zdjęcia, montaż), Marcin Rudzki i Filip Rybczyński (dźwięk) z Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon” działającego przy II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. Podczas nagrania mogliśmy przekonać się, jak dużo wysiłku i przygotowań wymaga  realizacja nawet tak krótkiego filmu.
Film zostanie zamieszczony na stronach internetowych i w mediach społecznościowych  w dniu Narodowego Czytania. Zapraszamy przed ekrany komputerów i smartfonów w sobotę 5 września 2020 r.! Poniżej prezentujemy fotorelację z planu filmowego.
Tekst: Elżbieta Patyk
Zdjęcia: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie,
II LO w Krasnymstawie