Dnia 19 czerwca 2019 r. społeczność szkolna II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie uroczyście zakończyła rok szkolny. Na uroczystość złożyły się przemówienia okolicznościowe oraz gala wręczenia nagród i wyróżnień. 
W uroczystości uczestniczyli honorowi goście: pan Andrzej Leńczuk – Starosta Krasnostawski, ks. dziekan Roman Skowron – proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie, pani Anna Kędra – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice uczniów.
21

Pani Anna Antyga – dyrektor szkoły, serdecznie powitała wszystkich zebranych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów, którzy po ciężkim roku nauki rozpoczynają zasłużone wakacje. Dyrektor szkoły pani Anna Antyga podsumowała osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach sportowych w minionym roku szkolnym, wyróżniła uczniów osiągających sukcesy, gratulowała im i ich opiekunom, wymieniła prestiżowe działania szkoły m. in. udział szkoły w programie ERASMUS+, w projekcie AIESEC, ogólnopolskim programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Szczególnym wyróżnieniem uhonorowała klasę Ib za najwyższe wyniki w nauce (3,85) i najwyższą frekwencję (91%) – puchar z rąk pani dyrektor odebrał przewodniczący klasy – Kacper Franc. Podczas uroczystości głos zabrał Starosta Powiatu Krasnostawskiego – pan Andrzej Leńczuk, który pogratulował szkole sukcesów, a także złożył życzenia pracownikom i uczniom z okazji zbliżających się wakacji.
Kulminację uroczystości stanowiła gala wręczenia świadectw z wyróżnieniem i nagród.
Świadectwa z wyróżnieniem wręczali dyrektor szkoły – pani Anna Antyga oraz pan Andrzej Leńczuk – Starosta Krasnostawski. Otrzymali je następujący uczniowie: Maja Czajka (IIb), Patrycja Szuryga (Ia), Martyna Spyra (Ia), Maciej Słotwiński (IIa), Martyna Sawa (Ib), Karolina Szewczyk (Ib), Wiktoria Wójtowicz (Ia), Patrycja Steć (Ib) i Paweł Kurek (IIb).
Nagrodę Starosty Krasnostawskiego otrzymali: Maja Czajka z kl. IIb (średnia ocen 5,30; stypendystka Prezesa Rady Ministrów), Patrycja Szuryga z kl. Ia (średnia ocen 5,24), Maciej Słotwiński z kl. IIa (średnia ocen 4,9), Martyna SawaKarolina Szewczyk z kl. Ib (średnia ocen 4,88).
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie II LO im. C. K. Norwida zajęli pierwsze miejsca we wszystkich powiatowych konkursach przedmiotowych: język polski – Dominika Jakubowska z klasy Ib, matematyka i język angielski – Paweł Kurek z klasy IIb. Za te osiągnięcia uczniowie zostali uhonorowani szczególnymi nagrodami, które przyjęli z rąk pani dyrektor.
Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce i konkursach, wzorowe zachowanie, wyróżniający się wysoką aktywnością społeczną i wysoką frekwencją otrzymali nagrody książkowe, które wręczali im wychowawcy klas wraz z panią dyrektor. Rodzice uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi, które wręczyła pani dyrektor Anna Antyga i Przewodnicząca Rady Rodziców II LO – pani Anna Kędra. 
Chorąży i asysta pocztu sztandarowego – Kacper Franc (kl. Ib) i Patrycja Szuryga (kl. Ia), otrzymali nagrody przyznane przez Radę Pedagogiczną za godne reprezentowanie szkoły na uroczystościach szkolnych i powiatowych. Nagrody przekazała uczniom pani dyrektor. W uroczystą galę wpisały się także dyplomy i nagrody za osiągnięcia sportowe oraz za szczególne zaangażowanie w pracę MDKF „Iluzjon”.
W uroczystość wplecione były elementy artystyczne w wykonaniu uczniów klasy Ib: występ Emilii Dąbrowskiej, grającej na saksofonie, występ Julii Lisowskiej grającej na flecie poprzecznym utwór pt. „Wokaliza IX Wrota”, występ Wiktorii Dworugi i Weroniki Guz w utworze pt. „Biegnij przed siebie”, układ taneczny w wykonaniu siedmiu par, piosenka pt. „Tak smakuje życie” w wykonaniu wszystkich uczniów klasy Ib. Podziękowania i życzenia dla Rodziców przekazała Karolina Bak. Prowadzący uroczystość złożyli życzenia udanych i bezpiecznych wakacji wszystkim zgromadzonym, a jako wyraz wdzięczności goście, dyrekcja szkoły oraz wychowawcy klas otrzymali kwiaty.
Przygotowanie uroczystości zakończenia roku szkolnego – uczniowie klasy Ib pod kierunkiem pani Renaty Czerniak
Dekoracja – uczennice z klasy Ib pod nadzorem pani Joanny Szufnary
Sprzęt nagłośnieniowy – Kacper Chwaszcz Ib, Marcin Rudzki i Paweł Kurek IIb
Zdjęcia – pani Ewa Żelazko, Eliza Ostrowska Ib
Kamera – Aleksandra Węcławek IIb
Układ taneczny – Karolina Szewczyk Ib
Prowadzący – Patrycja Steć i Kacper Franc Ib
Tekst – pani Renata Czerniak