Od stycznia do maja 2019 roku, uczniowie uczęszczający na zajęcia z języka francuskiego (Agata Chmura, Emilia Kasperek, Wiktoria Cieszko z kl. Ia, Wiktoria Dworuga, Kacper Franc, Dominika Jakubowska, Patrycja Steć z kl. Ib oraz Maciej Słotwiński z kl. IIa) uczestniczyli w projekcie międzynarodowym eTwinning - „Dessine-moi une Europe” (Narysuj mi Europę).
06

W projekcie brali udział uczniowie z różnych krajów: Francji, Rumunii, Mołdawii, Belgii, Włoch i oczywiście Polski. Uczestnicy pracowali w grupach międzynarodowych 5-6 osobowych. Celem projektu była wymiana poglądów na temat Europy, równości, problemów, z którymi się boryka. Młodzież dyskutowała na temat stwierdzenia: Co oznacza czuć się Europejczykiem? Czy czuje się nim i w jakim stopniu? Co kryje się pod hasłem Europa?
Dla uczniów naszej szkoły oprócz nowego doświadczenia, którym było poznanie platformy eTwinning i poruszanie się po niej, projekt ten był bardzo dobrą okazją do poznania innych kultur, ćwiczenia zdolności językowych, a zwłaszcza posługiwania się codziennym językiem francuskim.
Na koniec projektu uczestnicy stworzyli prace graficzne przedstawiające ich wizję Europy. Każda nadesłana praca przedstawia Europę w sposób ciekawy i niepowtarzalny. Dzieła te możemy obejrzeć w magazynie multimedialnym pod linkiem: https://madmagz.com/magazine/1636412
Wśród wszystkich przedstawionych prac jako zwycięzcę międzynarodowe jury, w skład którego weszli wszyscy opiekunowie młodzieży, wybrało prezentację wykonaną przez grupę francusko-rumuńską.
Dzięki projektowi „Dessine-moi une Europe” udało nam się nawiązać kontakt z jedną ze szkół francuskich znajdujących się w Regionie Centralnym we Francji. Obie szkoły wyraziły chęć kontynuacji znajomości. Jest to dla nas także wielki sukces!
Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób uczestniczących w projekcie.
Tekst: Beata Skrzypa