Powiatowy Konkurs Medyczny był objęty Honorowym Patronatem Starosty Krasnostawskiego. Pomysłodawcą i  organizatorem konkursu była p. Elżbieta Kargul – nauczyciel biologii II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. W organizację Konkursu włączyli się również uczniowie z klasy 1 a (biol.-chem.): Patrycja Szuryga, Wiktoria Wójtowicz i Jakub Maciejewski.
01

Konkurs miał na celu:
  • kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
  • poszerzenie wiedzy i świadomości uczniów o budowie i funkcjonowaniu własnego ciała,
  • wdrażanie uczniów do rozwijania zainteresowań medycznych ,
  • promocja szkoły w środowisku.
Eliminacje konkursowe, w których uczestniczyło 18 uczniów, miały miejsce 2 kwietnia 2019 r. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 25 zadań otwartych i zamkniętych, za który mogli uzyskać 50 punktów. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, dziedziczenia i objawów chorób, profilaktyki prozdrowotnej, żywienia, diagnostyki medycznej.
Uczestnicy tegorocznych zmagań wykazali wysoką znajomość wiedzy medycznej.
Laureatami II Powiatowego Konkursu Medycznego zostali:
I miejsce: Mateusz Gawiński (wynik 94%)
- uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie
[opiekun –p. Barbara Huszcza]
II miejsce: Ewa Wójcik (wynik 90%)
- uczennica Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich
[opiekun –p. Anna Augustyńska]
III miejsce- ex aequo: Aleksandra Pajer (wynik 80%)
- uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie
[opiekun - p. Marta Ziarko]
i Katarzyna Czechańska (wynik 80%)
- uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Izbicy
[opiekun - p. Anna Drygasiewicz]
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja składająca się z nauczycieli II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie:
1. Elżbieta Kargul – przewodnicząca 
2. Renata Czerniak – członek
3. Małgorzata Biłan – członek
Wręczenie nagród ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie miało miejsce w  Dniu Drzwi Otwartych Szkoły – 30 kwietnia 2019 r.
Opracowanie: Elżbieta Kargul
Zdjęcia: Patrycja Szuryga (kl. I a) i Elżbieta Kargul