„Bądź odważny”, „Idź”
Zbigniew Herbert

Pożegnanie maturzystów w  II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida odbyło się 26 kwietnia 2019 r. Na początku uroczystości dyrektor szkoły pani Anna Antyga powitała zaproszonych gości: pana Marka Nowosadzkiego wicestarostę krasnostawskiego, panią Annę Kędrę przewodniczącą Rady Rodziców, wychowawców, nauczycieli, rodziców, maturzystów i uczniów II LO.
18
W czasie wystąpienia pani Anna Antyga przypomniała sukcesy uczniów kończących naukę, wyraziła uznanie dla ich wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów, a także wręczyła świadectwa z wyróżnieniem Karolinie Gaweł (średnia ocen – 4,94), Kacprowi Bednarukowi (4,80)Martynie Nowosad (4,78). Następnie głos zabrał pan wicestarosta Marek Nowosadzki, który życzył maturzystom sukcesów na zbliżających się egzaminach, dostania się na wymarzone kierunki studiów oraz wręczył Martynie Nowosad, Karolinie GawełKacprowi Bednarukowi Nagrody Starosty Krasnostawskiego. Przewodnicząca Kapituły Nagrody Patrona Szkoły pani Anna Antyga przypomniała zasady przyznawania tego zaszczytnego wyróżnienia. Pani dyrektor wyczytała nazwiska uczniów nominowanych do nagrody: Martynę Nowosad, Kacpra Bednaruka z klasy III A, Karolinę Gaweł, Zuzannę Pituchę, Katarzynę Wójcik z klasy III B i wymieniła laureata Nagrody Patrona Szkoły – Karolinę Gaweł. Uczennica Karolina Gaweł otrzymała tablet – nagrodę ufundowaną przez ks. proboszcza Romana Skowrona i wicestarostę krasnostawskiego pana Marka Nowosadzkiego. Laureatka w swoim wystąpieniu podziękowała za to szczególne wyróżnienie, podkreślając, że czas spędzony w liceum to bardzo znaczący okres w jej życiu. Po wystąpieniu laureatki pani dyrektor szkoły Anna Antyga odczytała „Rotę przyrzeczenia klas maturalnych”. Przedstawiciele klas trzecich: Wiktoria Suszek, Adrianna Ścibor, Zuzanna Pitucha Rafał Gąsławski ślubowali na sztandar szkoły, że będą wierni ideałom ważnym dla społeczności II LO. Kolejny punkt uroczystości to wręczenie przez panią dyrektor Annę Antygę i wychowawców klas trzecich – panią Agnieszkę Kontek i pana Andrzeja Ziarko – nagród książkowych uczniom szczególnie wyróżniającym się w nauce, mającym wzorowe i bardzo dobre zachowanie, a także podziękowań za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, podziękowań za osiągnięcia sportowe i działania związane z Młodzieżowym Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Iluzjon” oraz Filmoteką Szkolną. Pani dyrektor szkoły i przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Kędra wręczyły rodzicom listy gratulacyjne. Przewodnicząca Rady Rodziców dziękowała dyrekcji II LO i nauczycielom za ogromne zaangażowanie w przygotowanie uczniów do matury, życzyła tegorocznym maturzystom realizacji życiowych planów i kontynuowania nauki na wymarzonych kierunkach studiów. Następnie głos zabrali przedstawiciele maturzystów Karolina Gaweł, Weronika Gumieniak Jakub Mazurek, którzy dziękowali za wsparcie, wiedzę przekazaną przez trzy lata nauki i życzliwość ze strony wszystkich pracowników szkoły. Kwiaty, wręczone w czasie uroczystości panu wicestaroście, pani dyrektor, przewodniczącej Rady Rodziców oraz wychowawcom, były wyrazem wdzięczności za trud włożony w nauczanie i wychowanie. Natomiast Wiktoria Mazurek, Klaudia Sadlak i Rita Kulczyńska pożegnały tegorocznych maturzystów w imieniu klas pierwszych i drugich.
Na zakończenie podziękowania od pani dyrektor za przygotowanie uroczystości otrzymali następujący uczniowie: Patrycja Czerwonka, Piotr Burak (prowadzenie uroczystości), Karolina Gaweł, Jakub Mazurek, Magdalena Janowska, Rita Kulczyńska, Weronika Gumieniak, Wiktoria Mazurek, Klaudia Sadlak (część artystyczna), Julia Lisowska, Karolina Chodun, Karolina Bak (dekoracja), Marcin Rudzki, Paweł Kurek (nagłośnienie) oraz nauczyciele – pani Joanna Szufnara i pani Ewa Żelazko.
Tekst: Joanna Szufnara

Zdjęcia: Ewa Żelazko