Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie informuje, że od dnia 26 kwietnia 2019 r. (piątek) strajk zostaje zawieszony.
Od dnia jutrzejszego tj. 26 kwietnia 2019 r. zajęcia lekcyjne będą realizowane wg planu zajęć. Zapraszam wszystkich uczniów do szkoły.


Z poważaniem

Anna Antyga