W dniach 8 listopada 2018 r. i 2 – 5 kwietnia 2019 r. uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w cyklu lekcji w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie zorganizowanych przez polonistki p. Bożenę Szafran–Ogonowską i p. Ewę Magdziarz.
8 listopada i 2 kwietnia maturzyści z kl. III a i III b wysłuchali wykładu adiunkta historii sztuki p. Mai Toczonej–Wal pt. „Historia malarstwa od pradziejów do współczesności”. Uczniowie mieli możliwość odświeżyć wiadomości na temat kierunków i stylów kolejnych epok oraz obejrzeć dzieła, które je reprezentują.
4 kwietnia klasa III b wzięła udział w warsztatach „Powstanie styczniowe oczami Artura Grottgera”. Młodzież aktywnie uczestniczyła w analizie i interpretacji rysunków z cyklów „Polonia” i „Lituania”, a także zapoznała się z biografią ich autora, Artura Grottgera, który potrafił ukazać naród w mikroskali.
Podsumowaniem cyklu lekcji muzealnych były zajęcia poświęcone umiejętności analizy i interpretacji obrazu, która jest niezbędna w czasie egzaminu maturalnego. Po zapoznaniu się z podstawowymi zagadnieniami, takimi jak technika, perspektywa, przestrzeń, kompozycja, maturzyści samodzielnie opisywali obrazy wybrane przez p. Maję Toczoną–Wal.
Lekcje w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie umożliwiły uczniom kontakt z dziełami sztuki i sprawiły, że będą oni lepiej przygotowani do matury.
Tekst: Bożena Szafran-Ogonowska
Zdjęcia: Ewa Magdziarz