Klasa I A z „Norwida” uczestniczyła 4 kwietnia 2019 r. w zajęciach w Muzeum  Regionalnym w Krasnymstawie, które zostały zorganizowane przez wychowawczynię p. Ewę Magdziarz. W czasie zwiedzania kustosz archeolog pani Elżbieta Sobczuk zapoznała uczniów z bogatymi zbiorami z zakresu archeologii, historii oraz sztuki dawnej.
Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała informacji dotyczących zbiorów archeologicznych, m. in. na temat figurki "uszebti" pochodzenia egipskiego znalezionej w okolicach Turobina, skarbu denarów rzymskich z Romanowa, wyposażenia grobu wojownika ze Żdżannego czy skrzynkowego grobu kultury amfor kulistych z Łopiennika Dolnego. Pani przewodnik zaprezentowała również portrety osobistości związanych z miastem, m. in. fundatorów i darczyńców kościoła i kolegium jezuickiego. Młodzież oglądała także portrety trumienne reprezentujące malarstwo sarmackie. Uwagę zwiedzających zwróciły zbiory kafli, ceramiki oraz detali architektonicznych, które zostały pozyskane z zamku w Krupem oraz zamku krasnostawskiego. Uczniów zaciekawiła również kolekcja mebli z XVIII i pocz. XX w. oraz wyroby ze szkła z okresu secesji prezentujące niezwykle wysoki poziom artystyczny. Uczniowie zapoznali się także z eksponatami związanymi z powstaniem styczniowym, z I i II wojną światową oraz okresem PRL-u.
Wystawy stałe i czasowe eksponowane w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie stanowią niezwykłe źródło wiedzy na temat Krasnegostawu i jego okolic, a także historii naszego kraju oraz innych krajów europejskich, dlatego uczniowie klasy I A zamierzają ponownie wybrać się lekcje muzealne.
Tekst i zdjęcia: Ewa Magdziarz