16 marca 2019 roku pani Bożena Szafran-Ogonowska i pani Ewa Magdziarz wraz z  uczennicami z klasy III B Zuzanną Pituchą i Karoliną Gaweł wzięły udział w warsztatach literackich, które odbyły się w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zostały one zorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej w ramach projektu Książka z plecaka.
02

Uczennice II LO miały możliwość pogłębić swoją wiedzę na temat twórczości Bolesława Leśmiana i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Zajęcia były prowadzone przez pana profesora Lecha Giemzę z Instytutu Filologii Polskiej KUL, który jest częstym gościem w Norwidzie. Udział w warsztatach był również okazją do spotkania ze studentami polonistyki, którzy realizują projekt Et Cetera i wielokrotnie prowadzili lekcje dla uczniów II LO. Zuzanna Pitucha i Karolina Gaweł zwiedziły uczelnię w towarzystwie Ilony Kalamon, absolwentki naszej szkoły. Pani Bożena Szafran-Ogonowska, która studiowała Filologię Polską na KUL, z przyjemnością wróciła do znanych jej miejsc.
Panie polonistki wzięły również udział w warsztatach metodycznych o tym, Jak uczyć uczniów uczenia się, prowadzonych przez dr Magdalenę Marzec-Jóźwicką, adiunkta w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego. Miały możliwość wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat metod pracy ze współczesną młodzieżą oraz roli nauczyciela w doskonaleniu uczniowskiej umiejętności uczenia się.
Wyjazd edukacyjny został sfinansowany ze środków naszej szkoły. Mamy nadzieję, że następne spotkanie z pracownikami naukowymi Instytutu Filologii Polskiej oraz studentami z Et Cetera odbędzie się w Norwidzie już w kwietniu. 
Tekst: Bożena Szafran-Ogonowska
Zdjęcia: Ewa Magdziarz