We wtorek 5 lutego 2019 r. młodzież naszego liceum z klas matematycznych spotkała się z panią Grażyną Borecką - wykładowcą na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
02

Pani prelegentka wnikliwie omówiła strukturę uczelni i wydziału oraz zasady rekrutacji na kierunki Budownictwo oraz Architektura, szczególną uwagę słuchaczy zwróciła na perspektywy zatrudnienia absolwentów ww. kierunków w Polsce i zagranicą. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z różnymi projektami opracowywanymi przez studentów pod kierunkiem ich opiekunów.
Na zakończenie uczniowie zostali zaproszeni na Dzień Otwartych Drzwi Politechniki Lubelskiej w dn. 21 marca 2019 r.