W dniu 7 lutego 2019 r. nasi uczniowie uczestniczyli w wizycie studyjnej w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łukowie. Organizatorem wizyty było Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.
04

Celem wizyty było zapoznanie młodych ludzi z formami działalności Inkubatora jako miejsca „Start–upów” i tworzenia warunków do powstania i rozwoju innowacyjnych firm w Polsce Wschodniej w bliskiej współpracy z innymi instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Nasi uczniowie: Konrad Patyk, Łukasz Czerniak, Bartłomiej Kaszak z klasy trzeciej oraz Karolina Pomarańska z klasy drugiej wzięli udział w spotkaniu z panią Urszulą Bancerz – Dyrektor Centrum Doradztwa Finansowego, a następnie z panem Patrykiem Łopotą – młodym przedsiębiorcą rozpoczynającym swoją działalność gospodarczą w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Młodzież podczas zwiedzania Strefy Ekonomicznej działającej w Łukowie zapoznała się z modelami biznesowymi start-upów, ich formami organizacyjno-prawnymi, działającymi podmiotami w inkubatorze jak również możliwościami sfinansowania innowacyjnych pomysłów w inkubatorze.
Opiekunem uczniów była pani Joanna Szufnara.