W bieżącym roku szkolnym rada pedagogiczna II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie wyróżniła najlepszych uczniów w zakresie nauki, frekwencji, działań artystycznych i społecznych oraz w sporcie, przyznając wyróżnienie „Złoty Laur Norwida”. Wyróżnienia otrzymali uczniowie osiągający najwyższy wynik w danej dziedzinie wyrażony oceną lub odnotowanym osiągnięciem za I okres klasyfikacyjny roku szkolnego 2018/2019.
16


„Najlepsi z najlepszych” otrzymali „Złote Laury Norwida” na uroczystej Gali z rąk Pani dyrektor Anny Antygi oraz nauczycieli przedmiotów maturalnych i wychowania fizycznego.
tabelatabelaatabela 3tabela 4

Gratulujemy wyróżnionym uczniom!!!

Opracowanie: Elżbieta Kargul
Zdjęcia: Ewa Żelazko, Karolina Szydłowska