10 grudnia br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa lubelskiego na rok szkolny 2018/2019. Stypendia  przyznawane są  uczniom szkół średnich, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą średnią ocen, a także tym, którzy mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Maja Czajka, uczennica klasy II B,
II Liceum Ogólnokształcącego im C. K. Norwida w Krasnymstawie, odebrała dyplom z rąk Wojewody Lubelskiego pana Przemysława Czarnka, Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  pani Agaty Gruli  oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty pani Teresy Misiuk.