W II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie odbył się cykl wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
01

26 listopada 2018 r. do Norwida przyjechała dr hab. Aleksandra Chomiuk z wykładem dla klas humanistycznych pt. Dlaczego Izabela Łęcka nie poślubiła Stanisława Wokulskiego? – o Lalce Bolesława Prusa. 28 listopada 2018 r. dr Jarosław Cymerman przeprowadził dwugodzinne zajęcia Dziady Adama Mickiewicza na scenie i ekranie. Wzięły w nich udział klasy IIA, IIB oraz IIIB. 6 grudnia 2018 r. w budynku II LO miał miejsce niezwykle interesujący wykład dr hab. Artura Timofiejewa na temat Krajobrazu romantycznego w Panu Tadeuszu. Wszystkie zajęcia zostały uatrakcyjnione ciekawymi prezentacjami zawierającymi obrazy, zdjęcia z filmów i scen teatralnych.
 Koordynatorką do spraw współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest Pani Bożena Szafran-Ogonowska – nauczyciel języka polskiego oraz wiedzy o kulturze.
II LO im. C. K. Norwida jest Szkołą Partnerską UMCS-u w Lublinie i bierze aktywny udział w autorskim programie tej uczelni. W najbliższej przyszłości zamierzamy korzystać również z wykładów, warsztatów i pokazów na terenie UMCS-u.