W Pracowni Filmoteki Szkolnej odbyło się 23 listopada 2018 r. spotkanie uczniów klas humanistycznych z II LO ze studentami Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL w ramach autorskiego projektu ET CETERA przygotowanego przez Annę Pietrzak i Tomasza Wójcika. W zajęciach brała udział także Ilona Kalamon - absolwenta naszej szkoły, która obecnie jest studentką MISH KUL.
09

Projekt dotyczy kształcenia kulturowego i ma na celu przybliżenie licealistom różnych tekstów kultury. Autorom programu zależy na zmianie sposobu odbioru literatury i sztuki, a także na dialogu między prelegentami i uczniami. Pierwsze spotkanie, zatytułowane „Od A do dziś, czyli o słowach i w ogóle…” dotyczyło znaczenia słowa pisanego, jego trwałości i powodów, dla których literatura przetrwała wieki i nadal rozwija się. Autorzy programu przedstawili proces przejścia od wypowiedzi ustnych do form pisemnych. Podzielili się również osobistymi doświadczeniami na temat fascynacji literackich. Zaplanowaliśmy już kolejne spotkanie ze studentami z KUL-u, które odbędzie się w II LO w styczniu.
Tekst i zdjęcia: Ewa Magdziarz