Szlachetna paczk

Ruszyła kolejna ogólnopolska akcja „Szlachetna Paczka” poświęcona pomocy rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. 
W tym roku II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie postanowiło zjednać siły, by pomóc wybranej rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.
Czas zbiórki do 7 grudnia!
Informacja czego potrzebuje rodzina u wszystkich nauczycieli i uczniów.