18 października 2018 r. odbył się w naszej szkole „Dzień Dawcy Szpiku”. Wydarzenie poprzedzała promocja w środowisku lokalnym informująca mieszkańców Krasnegostawu o celu akcji. Nasi uczniowie rozmawiali z mieszkańcami, rozdawali ulotki i balony promujące to wydarzenie. O „Dniu Dawcy Szpiku” w Norwidzie można było również usłyszeć w krasnostawskich parafiach oraz przeczytać na portalu internetowym „Krasnystaw – na sygnale”.

Rejestracja potencjalnych dawców szpiku odbyła się dzięki zaangażowaniu wolontariuszy II LO – Martyny Spyry – z klasy I A oraz Zosi Kędry i Luizy Oszust z klasy II A. Akcję wsparli również pełnoletni uczniowie naszego liceum, którzy podjęli świadomą decyzję i zarejestrowali się jako potencjalni dawcy komórek macierzystych.
Dziękujemy!