12 października w II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - święta polskiej oświaty oraz dnia upamiętniającego powołanie Komisji Edukacji Narodowej.
18

Uroczystość rozpoczęła się od inscenizacji wiersza Zbigniewa Herberta „Dom” w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Następnie pani dyrektor Anna Antyga powitała wicestarostę krasnostawskiego pana Henryka Czernieja, panią Annę Cichosz - emerytowanego dyrektora II LO, pana Marka Nowosadzkiego - przewodniczącego Rady Powiatu, panią Annę Kędrę - przewodniczącą Rady Rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, nauczycieli emerytów oraz wszystkich uczniów II LO.
Pani dyrektor Anna Antyga w swoim wystąpieniu odniosła się do historii powstania i działalności Komisji Edukacji Narodowej jako pierwszego ministerstwa oświaty publicznej w Polsce i pierwszej tego typu instytucji w Europie. Podkreśliła rolę oświaty w budowaniu przyszłości naszego kraju. Zaznaczyła, że praca nas wszystkich ma jeden cel: ukształtować młodych Polaków na światłych obywateli, rozsądnych i twórczych, a w efekcie – szczęśliwych. Pani dyrektor zaakcentowała, że edukacja młodego pokolenia jest szczególnym zadaniem, ponieważ dobrze wychowana i wykształcona młodzież stanowi o wartości lokalnej społeczności.
Pan wicestarosta Henryk Czerniej, w imieniu starosty krasnostawskiego pana Janusza Szpaka, odczytał list okolicznościowy skierowany do nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi II LO, w którym podkreślał rolę współczesnej szkoły w kształtowaniu młodego pokolenia. Pan wicestarosta życzył również sukcesów w życiu osobistym i zawodowym wszystkim pracownikom szkoły.
W imieniu rodziców głos zabrała pani Anna Kędra - przewodnicząca Rady Rodziców, która serdecznie podziękowała za zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodzieży. Życzyła także satysfakcji i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.
Pani dyrektor Anna Antyga złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Poinformowała także wszystkich zebranych, że pani Aneta Pitucha została uhonorowana Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, przyznanym postanowieniem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP. Pan wicestarosta Henryk Czerniej wymienił nazwiska nauczycieli, którzy w czasie powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej zostali wyróżnieni Nagrodą Zarządu Powiatu za znaczące osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. Nagrodzeni to: pani Anna Antyga, pani Ewa Magdziarz, pani Dorota Mąka oraz pan Marek Nowosadzki. Natomiast w czasie akademii w II LO pani Anna Antyga wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły wyróżnionym pracownikom: pani Renacie Czerniak, pani Anecie Karczmarek, pani Agnieszce Kontek, pani Ewie Łubińskiej, pani Bożenie Szafran-Ogonowskiej, pani Ewie Żelazko, panu Andrzejowi Ziarko, pani Beacie Pasik, pani Katarzynie Smerdel oraz panu Henrykowi Hubie.
Słowa Benjamina Franklina: „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę”, będące mottem uroczystości, wskazują na doniosłą rolę nauczycieli w motywowaniu uczniów do wytężonej nauki i rozwijania swoich zainteresowań. Dlatego w tym wyjątkowym dniu uczniowie w części artystycznej dziękowali nauczycielom piosenką i słowem poetyckim za kształtowanie ich na mądrych i szlachetnych ludzi. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Anna Antyga jeszcze raz pogratulowała nagrodzonym nauczycielom, podziękowała pani Joannie Szufnarze za przygotowanie uroczystości, młodzieży za wspaniałe występy oraz wszystkim gościom za przybycie na uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uczniowie biorący udział w akademii z okazji DEN:
Maja Czajka II B, Filip Rybczyński II A – prowadzący
Olga Knapczyk I A - „Can’t help falling in love” Elvis Presley” – saksofon
Julia Lisowska I A - „Starodawna piosenka francuska” Piotr Czajkowski – flet poprzeczny
Piotr Burak I A - Metallica „Nothing Else Matters” - gitara
Klaudia Sadlak II B – Pam Brown „Wyjątkowemu nauczycielowi ”- recytacja
Karolina Stasieczek I A – K. I. Gałczyński „Wiersz o wielkiej wdzięczności”- recytacja
Kacper Fidecki III A - Czesław Miłosz „Nadzieja”- recytacja
Katarzyna Wójcik III B - Marek Grechuta „Ocalić od zapomnienia”- śpiew
Rita Kulczyńska II A - Sarsa „Motyle i ćmy”- śpiew
Magdalena Janowska II A - „Mad World” - śpiew
Weronika Gumieniak III B – Anna Jantar „Radość najpiękniejszych dni” - śpiew
Ilona Wierzchoś I A - Filip Lato „100” – śpiew
Wiktor Mazur II A, Patrycja Czerwonka I A, Gabriela Kopiel I A, Karolina Chodun I A, Patrycja Dorota I A, Martyna Spyra I A, Emilia Kasperek I A – inscenizacja wiersza Zbigniewa Herberta „Dom”
Obsługa sprzętu, przygotowanie podkładów muzycznych – Paweł Kurek II B, Marcin Rudzki II B, Andrzej Szałaj III B
Kamera – Aleksandra Węcławek – II B
Zdjęcia – p. Ewa Żelazko, Karolina Szydłowska II A
Scenariusz, przygotowanie młodzieży, dekoracja - p. Joanna Szufnara
Tekst: Joanna Szufnara