16 października 2018 roku w refektarzu Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie wręczono stypendia Starosty Krasnostawskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krasnostawskiego. Uroczystość prowadził Naczelnik Wydziału Oświaty pan Sławomir Kamiński, który powitał przybyłych gości, nauczycieli oraz stypendystów.

W dalszej części uroczystości starosta krasnostawski pan Janusz Szpak wręczył stypendia między innymi uczniom naszego liceum: Martynie Nowosad z kl. IIIa, Karolinie Gaweł z kl. IIIb, Pawłowi Kurkowi z kl. IIb za wysokie wyniki w nauce, a także Mikołajowi Urbańskiemu z kl. IIb za osiągnięcia sportowe. Podziękowania za trud wychowawczy otrzymali rodzice wyróżnionych uczniów.
Starosta w swoim wystąpieniu złożył życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych osiągnięć naukowych i sportowych. Spotkanie uświetniła część artystyczna przygotowana przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie.