16 października 2018 roku w Chełmie miały miejsce Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Gala dla szkół z terenu Chełmskiej Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie.


Uroczystość rozpoczęła się montażem słowno-muzycznym upamiętniającym 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Część artystyczna przygotowana przez młodzież i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie została przyjęta owacjami na stojąco.

Podczas oficjalnej części tego wydarzenia Pani Aneta Pitucha, nauczyciel matematyki naszego liceum, została odznaczona Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, przyznanym postanowieniem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP. W imieniu Prezydenta RP odznaczenie państwowe wręczyli Pan Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski oraz Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty.